Resininfiltration av kariesangrepp bättre än fluorlackning
Alla barnen hade alla tre behandlingar i sina tänder och blev på det viset sina egna kontroller.

Resininfiltration av kariesangrepp bättre än fluorlackning

25 mar 2014
Dela artikeln

Tidiga kariesangrepp på mjölktänder behandlas alltmer med icke-invasiva eller minimalt invasiva metoder där målsättningen är att stoppa kariesangreppets fortsatta utbredning snarare än att »laga hålet«. Men vilken av de olika metoder som står till buds är bäst? Det ville två danska forskare ta reda på och genomförde en ganska finurlig studie.

Bland barn på Grönland hittade de 50 stycken mellan fem och åtta år gamla som alla hade tre begynnande kariesangrepp i sina mjölktandsmolarer. De tre angripna tänderna lottades till att få en av tre behandlingar: Antingen resininfiltration med ICON följt av fluorlack, förslutning med Delton följt av fluorlack eller bara fluorlack. På så sätt hade alla barnen alla tre behandlingarna i sina tänder och blev på det viset sina egna kontroller.

47 av de 50 barnen kunde följas upp två till tre år senare, då forskarna med hjälp av röntgenbilder bedömde hur framgångsrika behandlingarna hade varit.

Det visade sig vara stor skillnad mellan de olika behandlingarna när det gäller hur många tänder som hade försämrats. Sju (15 procent) av de resin­infiltrerade tänderna, nio (19 procent) av de förslutna och 17 (36 procent) av de fluorlackade tänderna uppvisade tydliga tecken på att kariesangreppet hade utvecklats.

Det var en signifikant skillnad mellan de resin­infiltrerade och de fluorlackade tänderna, medan skillnaden mellan de förslutna och de fluorlackade tänderna inte nådde upp till statistisk signifikans.
Forskarna konstaterar att resininfiltrering plus fluorlack är den bästa behandlingen av kariesangrepp på mjölktänder.

Källa:

Bakhshandeh A, Ekstrand K. Infiltration and sealing versus fluoride treatment of occlusal caries lesions in primary molar teeth. 2–3 years results. Int J Paediatr Dent 2014, doi: 10.1111/ipd.12096.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ipd.12096/abstract

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch