Samband mellan käksmärta och whiplash-skada
35 procent av patienterna med temporomandibulära problem hade också en historia av whiplash.

Samband mellan käksmärta och whiplash-skada

6 mar 2014
Dela artikeln

Patienter som lider av temporomandibulära problem har oftare drabbats av whiplash-skada jämfört med normalbefolkningen. Dessutom har dessa patienter betydligt oftare mer problem med käksmärta. Det visar en svensk systematisk litteraturgenomgång av sambandet.

Forskarna har analyserat sex studier som uppfyllde inklusionskriterierna som visar att, i snitt, drygt var tredje eller 35 procent, av patienterna med temporomandibulära problem också hade en historia av whiplash. I kontrollgrupperna var den frekvensen mellan 1,7 och 13 procent. De patienter som led av samsjukligheten hade också mer käksmärta, svårare käkproblem samt även mer huvudvärk, stress, yrsel och sömnproblem.

Forskarna menar att resultaten tyder på att whiplash skulle kunna vara en utlösande eller försvårande faktor för temporomandibulära problem.

Källa:

Häggman-Henrikson B, Rezvani M, List T. Prevalence of whiplash trauma in TMD patients: a systematic review.
J Oral Rehabil 2013, doi: 10.1111/joor.12123.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joor.12123/abstract

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch