Samband mellan parodontit och havandeskapsförgiftning stärkt

4 apr 2012
Dela artikeln
Nu kommer ytterligare belägg för ett samband mellan parodontit och havandeskapsförgiftning, preeklampsi.

Ända sedan den första studien som pekade på ett samband publicerades 2003 har forskare försökt visa hur de två sjukdomarna hänger ihop, med blandat resultat. Åtta tidigare observationsstudier har visat ett samband medan fyra andra inte har gjort det. Dessutom har tre kliniska interventionsstudier visat att behandling av parodontit hos gravida inte påverkar risken att drabbas av preeklampsi.

Nu kan den hittills största och mest välgjorda fallkontrollstudien omfattande 574 gravida, uppdelade på 284 fall och 290 kontroller, peka på att gravida med parodontit har mer än åtta gånger så hög risk att drabbas av preeklampsi.

Studien är genomförd vid förlossningsavdelningen på universitetssjukhuset i Recife, Brasilien, som tar emot riskgraviditeter ifrån regionen. Kvinnorna rekryterades inom 48 timmar efter förlossning och fick genomgå en dentalundersökning av en tandläkare som var ovetande om vilka kvinnor som drabbats av havandeskapsförgiftning och inte.

Parodontit var den tydligaste och starkaste riskfaktorn för preeklampsi av samtliga undersökta i studien och hade en oddskvot på 8,6 för sambandet med preeklampsi.

 

Källa:

Silva GM, Coutinho SB, Piscoya MDBV, Ximenes RAA, Jamelli SR. Periodontitis as a Risk Factor for Pre-Eclampsia. J Periodont. 2012, doi:10.1902/jop.2012.110256

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch