Samband mellan röntgen och hjärntumör ifrågasätts

29 nov 2012
Dela artikeln

Exponering för röntgenstrålning i samband med tandläkarbesök tycks öka risken för meningiom, en vanligtvis godartad tumör på hjärnans yta. Åtminstone om man ska tro den största epidemiologiska studien som någonsin studerat sambandet mellan tandläkarröntgen och hjärntumör och som nyligen publicerades i tidskriften Cancer.

Den amerikanska fall-kontrollstudien jämförde 1 433 personer med meningiom med 1 350 friska matchade kontroller. Forskarna skriver att de som drabbats av meningiom mer än dubbelt så ofta rapporterade att de genomgått tandläkarröntgen någon gång i livet och att detta förefaller öka risken.

Men resultatet och slutsatserna ifrågasätts i en utvärderande analys i tidskriften Journal of Evidence-Based Dental Practice. Författarna menar att det inte är särskilt sannolikt att den svaga strålningen från vanliga röntgenbilder skulle öka risken för hjärntumör när den betydligt starkare strålningen från hel-munsundersökningar inte visade någon ökad risk i studien. Dessutom, argumenterar författarna, motsvarar en vanlig tandläkarröntgen endast en bråkdel av den naturliga bakgrundsstrålningen och totalt motsvarar tandläkarröntgenundersökningar mindre än 0,3 procent av totaldosen hos alla diagnostiska röntgenundersökningar i vården. Samtidigt har andra studier misslyckats med att påvisa någon ökad risk med andra typer av skallröntgenmetoder som ger betydligt högre stråldoser.

Författarna menar därför att det är troligare att det funna sambandet beror på något annat. Till exempel tar de upp att patienter med odiagnostiserade meningiom ofta lider av en smärta som påminner om trigeminusneuralgi som vid besök hos en tandläkare automatiskt skulle röntgas och alltså i högre utsträckning utsättas för röntgenundersökning på grund av sin tumör, inte tvärtom. Enligt författarnas beräkningar skulle det endast krävas att 40 av de 1 433 patienterna i studien hade råkat ut för detta för att helt eliminera det funna sambandet.

Källor:

Claus EB, Calvocoressi L, Bondy ML, Schildkraut JM, Wiemels JL, Wrensch M. Dental x-rays and risk of meningioma. Cancer 2012; 118: 4530–7. Tetradis S, White SC, Service SK. Dental x-rays and risk of meningioma; the jury is still out. J Evid Based Dent Pract 2012; 12: 174–7.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch