Simvastatingel bygger käkben hos diabetiker med parodontit

24 maj 2012
Dela artikeln

Det är sedan tidigare visat att diabetes samvarierar med parodontit på ett sådant sätt att tandlossningssjukdomen både är vanligare och allvarligare hos diabetiker. Det gör också behovet av en behandling som kan regenerera förlorad benvävnad i käken hos diabetiker med parodontit är stort.

Nu kan indiska forskare ha lyckats med det. Efter normal behandling med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar hos 38 försökspersoner med både diabetes och kronisk parodontit fick de slumpvist antingen en gel innehållande 1,2 procent simvastatin som injicerades med trubbig kanyl i tandfickorna eller en placebogel på samma sätt. Efter sex månader hade 27 procent av det förlorade käkbenet återskapats hos de som fått simvastatin, efter nio månader närmare 33 procent. Detta ska jämföras med de som fått placebogelen där endast tre procent hade återskapats efter sex månader och endast fyra procent efter nio månader.

Dessutom uppvisade simvastatingruppen en signifikant mycket större förbättring när det gäller sonderingsdjup och klinisk fästenivå vid alla mättillfällen vid tre, sex och nio månader.
Forskarna konstaterar att lokal administration av simvastatingel i parodontitdrabbade tandfickor stimulerar en signifikant förbättring av sjukdomen, men att större och längre studier krävs för att till fullo utvärdera effekten.

Källa:

Pradeep AR, Rao NS,  Bajaj P, Kumari M. Efficacy of Subgingivally Delivered Simvastatin in the Treatment of Type 2 Diabetes Subjects With Chronic Periodontitis: A Randomized Double Blinded Controlled Clinical Trial. J Perodont 2012, doi:10.1902/jop.2012.110721.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch