Smala svenska femåringar har mer karies än feta

24 maj 2012
Dela artikeln

Övervikt och fetma, som har visats vara kopplat till en högre kariesrisk hos skolbarn och ungdomar, verkar inte vara det hos förskolebarn. Det visas i en svensk studie av samtliga 920 stycken femåringar, födda 1999, registrerade vid sju barnavårdscentraler i och strax utanför Lund i Skåne. Barnen kom från familjer med varierande socioekonomisk bakgrund.

Drygt 19 procent av barnen var överviktiga eller feta, men de visade sig inte ha mer karies än den stora normalviktiga gruppen barn. Däremot var kariesförekomsten två till tre gånger högre hos de drygt 14 procent av barnen som hade låg vikt eller var underviktiga.

Forskarna presenterar en möjlig förklaring till fyndet där de menar att gruppen av barn med låg vikt i högre utsträckning kan innehålla barn som är petiga med maten och äter väldigt lite. För dessa barn kan föräldrarna vara mer benägna att ge annan mat som kan vara mer kariesframkallande, eller koppla ihop maten med belöningar som kan vara kariesframkallande. Detta är dock än så länge en obevisad hypotes som behöver undersökas i nya studier.

Källa:

Norberg C, Hallström Stalin U, Matsson L, Thorngren-Jerneck K, Klingberg G. Body mass index (BMI) and dental caries in 5-year-old children from southern Sweden. Community Dent Oral Epidemiol 2012, doi: 10.1111/j.1600-0528.2012.00686.x.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch