Sonderingsdjupet dåligt mått på klinisk fästenivå

14 mar 2013
Dela artikeln

Parodontit resulterar i en försämrad klinisk fästenivå av tänderna (clinical attachment loss, CAL). Att mäta fästenivån är dock både tidsödande och svårt – en fullständig mätning av en patient med 28 tänder kräver över 300 mätningar eftersom fästenivån mäts på sex olika ställen på varje tand.

Istället används ofta det så kallade sonderingsdjupet (probing depth, PD) som ett surrogatmått på fästenivån eftersom det både är enklare att mäta manuellt och kan mätas automatiskt.
Men nu kommer uppgifter som visar att det kanske inte är en så bra idé. Amerikanska forskare har granskat data från fem kliniska studier med sammanlagt 314 patienter som behandlats för parodontit och på vilka både sonderingsdjupet och den kliniska fästenivån har mätts var tredje månad under tolv månaders tid.

Vid ett sonderingsdjup vid behandlingsstart på tre millimeter eller mindre överensstämde förändringar i sonderingsdjupet bara i 18 procent av fallen med en förändring i fästenivån. Detta innebär alltså att 82 procent av fallen med en försämrad fästenivå inte gick att hitta med hjälp av mätning av sonderingsdjupet. Vid större sonderingsdjup blev resultatet visserligen bättre då cirka 70 procent av de ställen som hade ett förändrat sonderingsdjup också hade en förändrad fästnivå. Men totalt sett är det alldeles för dålig precision på sonderingsdjupet för att kunna använda det, menar forskarna. Att enbart använda sonderingsdjupet innebär att förändringar i den kliniska fästenivån missas.

Källa:

Michalowicz BS, Hodges JS, Pihlstrom BL. Is change in probing depth a reliable predictor of change in clinical attachment loss? JADA 2013; 144: 171–8.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch