Stärkt länk mellan tinnitus och TMD
Det var mer än åtta gånger vanligare med tinnitus hos de patienter som hade TMD än hos dem som inte hade det.

Stärkt länk mellan tinnitus och TMD

22 apr 2014
Dela artikeln

Ända sedan 1930-talet har sambandet mellan tinnitus och temporomandibulära problem, TMD, studerats och debatterats. Och ännu finns ingen konsensus i frågan. Olika studier har resulterat i varierande resultat och det saknas en vetenskaplig förklaring till hur de båda tillstånden skulle vara sammanlänkade.

Nu kommer dock en tysk studie som kan förstärka beläggen för ett samband. De tyska forskarna intervjuade alla 951 patienter som kom till avdelningen för protetik vid universitetet i Regensburg mellan maj 2008 och april 2009. 68 patienter angav att de led av tinnitus, medan 82 diagnostiserades med temporomandibulära problem. Av dessa var det 30 patienter som led av båda symtomen.

Det innebär att 38 av 869 personer i kontrollgruppen som inte hade temporomandibulära problem, eller 4,4 procent, led av tinnitus medan 30 av 82 personer i TMD-gruppen, eller 36,6 procent, gjorde det. Det var alltså mer än åtta gånger vanligare med tinnitus hos de patienter som hade TMD jämfört med de som inte hade det. Något som forskarna pekar på kan tyda på ett samband.

Tinnitus var jämnt fördelat mellan könen medan TMD var dubbelt så vanligt bland kvinnliga patienter, vilket också innebar att det var fler kvinnor som hade båda symtomen. Åtta av de 30 patienterna med båda symtomen hade endast temporomandibulära problem på ena sidan av huvudet och samtliga av dessa hade också tinnitus endast på den sidan. Något som även det stärker bilden av ett samband, enligt forskarna.

Fem av de 30 patienterna som led av båda problemen ville inte genomgå behandling mot TMD, men för de övriga 25 innebar behandlingen att elva blev helt fria eller klart förbättrade, medan 14 fortfarande hade kvar sina problem. När forskarna i stället tittade på hur länge patienterna haft tinnitus visade det sig att samtliga åtta som hade akut insatt tinnitus blev förbättrade eller helt friska, medan 14 av 17 patienter med kronisk tinnitus förblev oförändrade av behandlingen.

Forskarna konstaterar att studien förstärker bilden av ett samband mellan tinnitus och TMD, men kan inte svara på om det är ett orsakssamband eller inte.

Källa:

Buergers R, Kleinjung T, Behr M, Vielsmeier V. Is there a link between tinnitus and temporomandibular disorders? J Prosthet Dent 2014; 111: 222–7.

http://www.thejpd.org/article/S0022-3913(13)00255-2/abstract?

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch