Svagt stöd för fluortant i högriskskolor

2 feb 2012
Dela artikeln
Den moderna fluortanten som enbart besöker skolor i högriskområden som har införts i Sverige under de senaste åren får ett svagt och tveeggat stöd i en amerikansk undersökning som tittat på effekten av veckovis munsköljning med fluorlösning i hög- och lågriskskolor i North Carolina.

Där besöker fluortanten fortfarande en stor del av skolorna och forskarna undersökte kariesutvecklingen för över 1 300 skolbarn mellan årskurs ett och fem i olika skolor.
I lågriskskolorna sjönk kariesförekomsten endast med tio procent under de fem årens veckovisa fluorsköljningar.

I högriskskolorna var motsvarande förändring en stadig sänkning med totalt 55 procent. Men trots den relativt stora och tydliga skillnaden var ingen av förändringarna statistiskt signifikanta vilket gör att förändringen i högriskskolorna endast kan betecknas som en tendens till effekt. Något som kan bero på brister i studieupplägget eller på att effekten av veckovisa fluorsköljningar ändå är relativt måttlig.

 

Källa:

Divaris K, Rozier RG, King RS. Effectiveness of a School-based Fluoride Mouthrinse Program. J Dent Res 2011, doi: 10.1177/0022034511433505.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch