Svenskars tandhälsa bäst i EU
Svenskarnas tandhälsa ligger i topp. Foto: Colourbox

Svenskars tandhälsa bäst i EU

26 sep 2013
Dela artikeln

Den svenska befolkningen har bäst tandhälsa av alla i den europeiska unionen samt kandidatländerna Turkiet och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien, FYROM. Det visar en genomgång av resultaten i den så kallade Eurobarometern som genomfördes 2009 på uppdrag av EU-kommissionen. Där intervjuades ett statistiskt representativt slumpmässigt urval av innevånare i de 31 länderna av ett undersökningsföretag.

Tandhälsan mättes i hur stor andel av befolkningen över 45 år som saknade ett funktionellt bett (definierat som att ha färre än 20 egna tänder), hur stor andel som var helt tandlösa samt hur stor andel som upplevde en försämrad livskvalitet beroende på sin tandstatus (mätt i svårighet att äta mat, svårighet att bita, smärta eller ömhet i tänderna, känsla av genans över sina tänder, undvikande av konversationer eller minskat deltagande i sociala aktiviteter).

Svenskarnas tandhälsa visade sig vara bäst av alla genom att prevalensen i befolkningen som hade färre än 20 tänder samt som helt saknade egna tänder var lägst av alla länder, dessutom kom Sverige på fjärde plats när det gäller hur liten andel av befolkningen som upplever en försämrad livskvalitet efter Danmark, Tyskland och Holland.

Forskarna har också grupperat länderna efter deras sociopolitiska välfärdsstatstillhörighet, enligt en modell presenterad 1996 av den italienska forskaren Maurizio Ferrera, något som tydligt visar att den skandinaviska modellen med en generösare och allomfattande välfärd är den som genererar mest tandhälsa eftersom de tre länderna Sverige, Finland och Danmark ligger i topp medan länderna i Östgruppen, som Tjeckien, Estland, Ungern, Polen, Slovakien och Slovenien, ligger i botten.

Källa:

Guarnizo-Herreno CC, Tsakos G, Sheiham A, Watt RG. Oral health and welfare state regimes: a cross-national analysis of European countries. Eur J Oral Sci 2013; 121: 169–75.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch