Tandhälsan i Sverige är god, men kan bli bättre
Andelen kariesfria barn har ökat kraftigt sedan 1985.

Tandhälsan i Sverige är god, men kan bli bättre

31 jan 2013
Dela artikeln

Den svenska tandhälsan har blivit allt bättre de senaste decennierna, men det finns luckor som behöver förbättras. Det visar den nationella tandhälsorapporten.

Barnens tandhälsa fortsätter att förbättras och andelen helt kariesfria barn har ökat kraftigt sedan 1985. Vid en undersökning genomförd 2005 hade över 90 procent av alla 3-åringar aldrig haft ett hål, 70 procent av alla 6-åringar och runt 60 procent av alla 12-åringar och 19-åringar hade aldrig haft ett enda kariesangrepp. För exempelvis 12-åringarna innebar det en tredubbling från 1985 till 2005. Det var ingen skillnad mellan pojkars och flickors tandhälsa.

Den främsta orsaken till förbättringen tillskrivs införandet av fluortandkräm för barn.

På samma sätt har de med den allra sämsta tandhälsan också förbättrats där andelen barn med åtta kariesangrepp eller fler har sjunkit från 10 procent 1985 till 0,6 procent 2005. Men den tredjedel av barnen i Sverige som har sämst tänder har i stället gått åt motsatt håll och faktiskt försämrats något sedan 1997, när man specifikt började mäta denna grupp. Utmärkande för barnen med sämst tandhälsa är att de ofta har låg socioekonomisk tillhörighet och utländsk bakgrund.

Hos den vuxna befolkningen finns det en växande grupp mellan 25 och 44 år som inte gått på rutinkontroll hos en tandläkare under de senaste två åren samtidigt som andelen äldre som regelbundet går till tandläkaren i stället har ökat.

Att kostnaden spelar en viktig roll kan visas av att så många som 14 procent av de vuxna säger sig ha valt bort tandläkarvård trots att de behövt det under det senaste året. Andelen är högst i åldersgruppen 25–34 år (20 procent) och lägst i gruppen 65–74 år (sju procent). Den främsta orsaken är kostnaden, men även tandvårdsrädsla har en viktig roll där var tionde person säger sig ha en så stark tandvårdsrädsla att det begränsar deras utnyttjande av tandvården.

Källa:

Nordenram G. Dental health: Health in Sweden: The National Public Health Report 2012. Scand J Public Health 2012 40: 281–6, doi: 10.1177/1403494812459620.

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch