Tidig karies ökar risken för nya angrepp
De bakre molarerna var de tänder som oftast var angripna av karies. Foto: Colourbox

Tidig karies ökar risken för nya angrepp

11 dec 2013
Dela artikeln

Världshälsoorganisationen WHO har satt upp som ett oralt hälsomål att 80 procent av alla sexåringar ska vara kariesfria år 2020. Men Sverige har en bra bit kvar innan det målet är uppfyllt. Det kan en studie av drygt 270 barn i Skaraborg, som följdes från tre års ålder upp till sex år, visa.

Vid tre års ålder hade fler än vart fjärde barn begynnande eller manifesta kariesangrepp. De tänder som oftast hade angripits var de bakre molarerna, som kan vara svåra att komma åt vid tandborstning. Vid sex års ålder var endast hälften av barnen fria från karies, vilket innebär att Sverige fortfarande är långt ifrån att uppnå WHO:s hälsomål.

Forskarna kan visa att de barn som hade begynnande eller manifesta kariesangrepp vid tre års ålder hade mer än dubbelt så hög risk att också ha aktiva kariesangrepp vid sex års ålder.

Mjölktändernas tunnare emalj gör de yngre barnen extra utsatta för kariesangrepp. De flesta kariesangreppen uppträdde också mellan tre och fyra års ålder. Forskarna föreslår därför intensifierade kariespreventionsprogram riktade till småbarnsför­äldrar.

Källa:

André Kramer AC, Skeie MS, Skaare AB, Espelid I, Östberg AL. Caries increment in primary teeth from 3 to 6 years of age: a longitudinal study in Swedish children. Eur Arch Paediatr Dent 2013, doi 10.1007/s40368-013-0079-7.

http://link.springer.com/article/10.1007/s40368-013-0079-7

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch