Varm fluorberikad mjölk kan vara bättre mot karies

27 sep 2012
Dela artikeln

Fluorberikad mjölk används i Sverige både i skolor och förskolor för att förhindra kariesangrepp hos barnen och har föreslagits som ett sätt att motverka rotkaries hos äldre (se Tandläkartidningen nr 15/2011, sid 58).

Nu kan amerikanska forskare visa att temperaturen på mjölken har betydelse för hur effektiv den är.

I ett in vitro-försök på humana emaljprov som preparerats och givits konstgjorda kariesskador undersökte de effekterna av fluorberikad mjölk i olika koncentrationer och temperaturer. Effekten mättes i emaljprovens mikrohårdhet på ytan med en särskilt apparat före och efter behandling.

Föga förvånande ökade hårdheten med ökande fluorkoncentration i mjölken. Intressantare, menar forskarna, var att effekten även ökade med ökande temperaturer så att 60-gradig mjölk var effektivare än 22-gradig mjölk som i sin tur var effektivare än mjölk som var fyra grader.
Forskarna poängterar att in vitro-försök ofta överskattar effekten in vivo och menar att fyndet därför måste visas i ett kliniskt försök, men om det bekräftas kliniskt kan det bli aktuellt att servera den fluorberikade mjölken varm.

 

Källa:

Lippert F, Martinez-Mier EA, Soto-Rojas AE. Effects of fluoride concentration and temperature of milk on caries lesion rehardening. J Dent 2012:40(10);810-3.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch