Ytterligare kritik mot röntgen- och hjärntumörstudie

23 maj 2013
Dela artikeln

Nu kommer ytterligare kritik mot den amerikanska fall-kontroll-studie som publicerades förra året i den ansedda tidskriften Cancer. Studien kunde visa en fördubblad risk att drabbas av hjärntumör för de personer som någonsin genomgått en dental röntgenundersökning. Men den kritiserades omgående efter publicering, bland annat med argument om att det var troligare att patienter med en begynnande hjärntumör hade drabbats av smärta i tänderna och därför hade röntgats extra mycket (se TLT nr 14/2012).

Denna gång är det tyska tandläkare och forskare från universitetet i Münster som ifrågasätter resultaten och kan visa att statistiken är allt annat än betryggande. De data som visade på en fördubblad risk för de röntgade patienterna baseras på att 95,8 procent av fallen hade röntgats någon gång i livet, medan hos kontrollerna var det 92,2 procent som någonsin genomgått en sådan röntgenundersökning. Omvänt hade alltså drygt fyra procent av fallen aldrig röntgats, medan närmare åtta procent av kontrollerna undvikit röntgen. De tyska forskarna visar matematiskt att tillförlitligheten i sådana små skillnader är låg, särskilt med tanke på att det handlar om minnesuppgifter från 50–60 år tillbaks i tiden. Om bara några procent av de svarande hade en felaktig minnesbild, skulle hela skillnaden kunna försvinna.

Forskarna pekar också på det orimliga i att den amerikanska studien samtidigt inte kan visa en ökad risk av helmunsröntgen som innebär 16–20 röntgenbilder i stället för bara en. »Författarna föreslår alltså att en relativt hög dos inte ökar risken, medan en mycket mindre dos gör det«, konstaterar de tyska forskarna lite syrligt.

Källa:

Dirksen D, Runte C, Berghoff L, Scheutzel P, Figgener L. Dental X-rays and Risk of Meningioma: Anatomy of a Case-Control Study. J Dent Res 2013, doi: 10.1177/0022034513484338

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch