”Betrakta patienten som en konsument”
Många patienter saknar information om olika behandlingsalternativ, enligt Marta Röing. Många patienter saknar information om olika behandlingsalternativ, enligt Marta Röing.

”Betrakta patienten som en konsument”

14 jun 2012
Dela artikeln
Det kan vara svårt att involvera patienter i beslut om deras tandvård. Men balansgången blir lättare om tandläkare accepterar att dagens patienter beter sig alltmer som konsumenter – det anser forskaren Marta Röing.

Tandvårdslagen ger patienter rätt att vara delaktiga i beslut om sin behandling. Men enligt en ny studie tycker en del tandläkare att det är något som det är knepigt att förhålla sig till.
Bakom studien står Marta Röing, legitimerad tandläkare och forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.
– Tandvårdslagen trädde i kraft redan 1985, men hittills har vi vetat väldigt lite om hur tandläkare har anpassat sig till att patienter har fått rätt att aktivt delta i behandlingsbeslut, säger hon och fortsätter:

– Min studie tyder på att saker och ting inte händer bara för att det kommer en lag. Det kan ibland bli fråga om en ganska komplicerad balansakt där tandläkaren står mellan hur han eller hon borde involvera sin patient – och hur verkligheten ser ut.

19 intervjuade tandläkare

Marta Röing kommer ursprungligen från Kanada men har bott i Sverige i 39 år. Under den tiden har hon jobbat som tandläkare i folktandvården, på privat praktik samt på sjukhus. Sedan 2006 ägnar hon sig enbart åt forskning.

I studien har hon intervjuat 19 tandläkare inom såväl folktandvård som privat tandvård. Resultaten visar att inte alla av de intervjuade informerar om alla behandlingar som står till buds. Vissa informerar bara om några behandlingar, eller endast om den behandling som han eller hon tycker att patienten borde välja.

Marta Röing betonar att man inte kan dra generella slutsatser om tandläkare i Sverige utifrån en kvalitativ studie.
– Men resultaten stämmer väl överens med dem i utredningen Befolkningens tandhälsa, som kom 2009. Där sade sig många patienter inte ha fått information om olika behandlingsalternativ, säger hon.

Patienten saknar kunskap

Tandläkarna i studien berättar om flera anledningar till att det ibland är komplicerat att göra patienten delaktig. Många tycker att det kan vara svårt och tidsödande att handskas med patienternas brist på kunskap och missuppfattningar om tandvård.
– De tycker att patienten oftast saknar tillräckligt med kunskap för att kunna diskutera med tandläkaren på samma nivå.

Tandläkarna säger sig vilja bygga en relation med patienten baserad på förtroende och tillit – men det försvåras ibland av att patienten har en negativ bild av tandvård och tandläkare.
En anledning till att patienter är negativt inställda kan enligt Marta Röing vara att de har dåliga erfarenheter av tandvård.
– Men det finns också patienter som tänker och agerar som misstänksamma konsumenter. De tror att tandläkaren bara vill tjäna pengar.

Tandläkarna beskriver hur vissa patienter har orimligt höga krav på vad tandläkaren ska kunna åstadkomma. Kanske vill patienten behålla en tand som tandläkaren tycker ska bort. Eller ha en fyllning som tandläkaren vet inte håller någon längre tid. Tandläkarna i studien tycker att det är jobbigt när de inte lyckas övertyga patienterna om att de menar väl.

Många tandläkare är dessutom beroende av att ha ett gott förhållande till sina patienter av ekonomiska skäl. Om patienten inte är nöjd finns risken att hon eller han vänder sig till en annan tandläkare.
– De flesta av de intervjuade säger att de försöker göra det bästa av situationen och tillmötesgå patienten, men de är inte beredda att gå hur långt som helst. Om de inte kommer överens med patienten – och inte anser sig kunna garantera en god vård – händer det att de ber patienten att vända sig någon annanstans.

Svår balansgång

En del av de intervjuade blir ledsna och frustrerade när patienten väljer en annan behandlingsplan än den som tandläkaren tycker är bäst. Marta Röing tror att de som har svårt att klara balansgången som krävs för att involvera patienter måste förstå och acceptera att dagens patienter alltmer beter sig som konsumenter.
– Kanske skulle dessa tandläkare känna sig mindre nedslagna och misslyckade om de kunde se att det är det här som är på gång, säger hon och tillägger:
– Som tandläkare kan jag säga att en viss behandling är bra, men sedan är det patienten som utifrån sina värderingar och tankar måste få säga vad han eller hon behöver och vill ha.

Tandläkarna i studien säger att det i vissa fall är patientens ekonomi som helt avgör valet av behandling. Patienten väljer det billigare alternativet eftersom han eller hon inte har råd med något annat.

Enligt Marta Röing kan man å ena sidan fråga sig vad det är för mening att ha den här lagen, när många patienters behandlingsbeslut bara beror på hur mycket det kostar.
– Å andra sidan är lagen lika relevant i dag. Med patienter som alltmer blir konsumenter är behovet att få medverka vid beslut om sin tandvård minst lika stort som när lagen trädde i kraft.
Hon anser inte att lagen ska skrivas om. Däremot tycker hon att det är viktigt att titta vidare på hur stor roll en patients ekonomi faktiskt spelar för valet av behandling.
– Det är något som kanske spelar större roll i dag än det gjorde när lagen infördes 1985 eftersom patientens kostnad för tandvård har ökat.

Utredningen Befolkningens tandhälsa, visade att 21 procent av befolkningen av ekonomiska skäl inte gick till tandläkaren år 2009.
– Men vi vet inte hur mycket ekonomin spelar roll för valet av behandling för dem som faktiskt går till tandläkaren, säger Marta Röing.

 

Tandvårdslagen

”Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.”

Text: Katrin Trysell

Foton/Illustrationer: Foto: Anders Tukler

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch