”Effektivt driva tandvård i bolag”
I början av sommaren går Sverre Berglund i pension, och börjar ett nytt liv. Dock inte på sofflocket.

”Effektivt driva tandvård i bolag”

23 maj 2013
Dela artikeln
Tydligare ansvarsfördelning, kortare beslutsvägar och mer »vi-känsla«. Så har det enligt vd Sverre Berglund blivit sedan folktandvården i Sörmland gick från förvaltning till bolag. I början av sommaren går han i pension efter att ha varit mångårig bas för verksamheten.

När folktandvården i Stockholm bolagiserades år 2000 öppnades dörren för en mer affärsinriktad och konkurrensneutral syn på hur den offentligt ägda tandvården kan bedrivas. Förespråkarna använde argument som att bolagiseringen leder till kortare beslutsvägar och bättre möjlighet att effektivisera tandvården. Andra förde fram farhågor om att bolagiseringen skulle äventyra ”folktandvårdens själ”, det vill säga att det odontologiska målet och hälsomålet skulle gå förlorade.

Några år efter bolagiseringen i Stockholm anslöt sig först Gävleborg och senare Västmanland till den nya driftsformen. 2011 gjorde folktandvården i Sörmland slag i saken och bildade ett bolag.

Tandvårdschef Sverre Berglund hade stått vid rodret på förvaltningsskutan i tio år; nu fick han mandat att vidareutveckla verksamheten för bolagsdrift. Och hans erfarenheter från näringslivet kom väl till pass; han hade bland annat varit personalchef på Saab, där en av hans uppgifter var att arbeta med omfattande förändringar när GM gick in som ägare.

En man med hårda nypor?

Knappast, förklarar några som Tandläkartidningen talat med; snarare en person som insett hur viktigt det är att vara ute i verksamheten, skapa reell delaktighet hos medarbetarna och ta vara på engagemang och synpunkter.

– När jag blev tandvårdschef var det en del som var mycket undrande och fundersamma över hur det skulle bli med en tandvårdschef som inte var tandläkare. Jag svarade att min uppgift inte var att laga tänder utan att vara med och leda och utveckla verksamheten.

Enad politikerkår

Och utifrån de kommentarer Tandläkartidningen fått har det gått bra – trots att han inte är tandläkare. Eller kanske tack vare att han inte är det.

– Tandvården behöver bra ledare och medarbetare som får utrymme och möjlighet att utveckla sina yrkesroller. Det betyder att man inte måste vara tandläkare för att vara klinikchef, säger han.

Att gå från förvaltning till bolag var egentligen inte en så stor process som man kan tro; politikerna, oavsett partifärg, stöttade tanken. Enligt Sverre Berglund drevs folktandvården i Sörmland redan tidigare i företagsliknande former.

När bolagiseringen realiserades fanns det redan resultatkrav från den politiskt tillsatta nämnden, och man uppfyllde dessa. Men ett problem var tidigare att beslutsprocesserna kunde bli långdragna när ärenden skulle passera fler instanser. Beslutsvägarna kortades avsevärt.

– Vi fick en styrelse med ledamöter vars huvuduppgift var att fokusera på tandvård, och det betydde mycket.

Kostnadskrav

Bolagiseringen innebar inte att politikerna helt släppte inflytandet över verksamheten; det är fortfarande landstingsfullmäktige som fastställer ägardirektiv och prislista, detta för att garantera att inga överpriser tas ut för tandvården, men inte heller att prislistan skattesubventioneras. Politikerna har också övergripande krav på verksamheten: den ska bland annat drivas affärsmässigt och så lönsamt att det finns utrymme för investeringar.

Och det sistnämnda har man inte behövt göra. Några subventioner, vare sig från landstinget sida till folktandvården eller vice versa, får förekomma.

För ledningen gällde det naturligtvis att förankra bolagsformen ute bland de anställda.

– Vi var ute och pratade med medarbetarna på klinikerna. En del var ängsliga inför förändringarna, bland annat för att arbetssituationen skulle bli tuffare, men med mer information och kunskap var alla med på båten. Jag tror att det var och är viktigt att vi i ledningen är ute på klinikerna, diskuterar och lyssnar till medarbetarna, men också tar med oss deras synpunkter, förklarar Sverre Berglund.

Men hur har det då gått med ”folktandvårdens själ”?

– Vi arbetar hälsofrämjande för att stödja våra kunder till en god tandhälsa genom hela livet. Det innebär att förebyggande tandvård är vår väg och vi tar också ett stort samhällsansvar. Till oss är alla välkomna. Vi ser inte några motsättningar mellan »folktandvårdens själ« och bolagsformen, säger Sverre Berglund.

Rekryteringskatastrof

I början av sommaren går Sverre Berglund i pension. Men tillsättningen av en ny vd blev ett rejält misslyckande. Han deltog själv inte i processen. Man rekryterar inte sin egen efterträdare, men såväl bolagsstyrelse som rekryteringsföretag gjorde stora misstag med bland annat otillräcklig referenstagning. Det medförde att bolagsstyrelsen backade från det anställningsavtal som hade upprättats med den tilltänkta vd:n.

Efter mycket rabalder togs hela processen om. Den tilltänkta vd:n fick en och en halv miljon i skadestånd. Till detta ska läggas rekryteringsfirmans faktura på 395 000 kronor. I svallvågorna efter skandalen fick ordföranden i bolagsstyrelsen lämna sin post.

– Det här visar hur viktigt det är med styrelseledamöter som kan branschen och har erfarenhet från styrelsearbete. Det visar också att det är stor skillnad på ansvar mellan att vara styrelseledamot i ett bolag och att vara ledamot i en politisk nämnd.

Nu blir det personalchef Peter Vrager som tar över VD-stolen.

– Ett mycket bra val, säger Sverre Berglund.

Vad ska han då själv göra som pensionär?

– Ja, inte tänker jag sitta i stadsparken och mata duvor hela dagarna. Jag är fortfarande pigg och full av energi som räcker till både barn och barnbarn, säkert också till betydligt mer golf och även till lite punktinsatser för olika företag, vem vet, säger han.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Lasse Skog

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch