”Journalen är ingen minnesanteckning!”
Urban Allard är före detta övertandläkare vid den regionala tillsynsenheten i Örebro och nu föredragande expert i utredningar om patientklagomål. Urban Allard är före detta övertandläkare vid den regionala tillsynsenheten i Örebro och nu föredragande expert i utredningar om patientklagomål.

”Journalen är ingen minnesanteckning!”

27 sep 2012
Dela artikeln
Bristande journalföring och överförskrivning av antibiotika är vanliga fynd vid patientklagomål inom tandvården. Ofta onödiga misstag, tycker Urban Allard, före detta övertandläkare på Socialstyrelsen och föredragande expert i klagomålsärenden.

När den nya patientsäkerhetslagen infördes den 1 januari 2011 flyttades patientanmälningarna och utredningarna från HSAN till Socialstyrelsen, som fick ta över 2 300 ärenden totalt plus en omfattande daglig ström av inkommande anmälningar. Enheten för enskilda klagomål har jobbat för högtryck för att beta av anmälningshögarna och har lagt ut en del utredningar på de regionala tillsynsenheterna där bland andra föredragande experter utreder de delar som handlar om odontologiska frågor. Urban Allard i Örebro en av dessa experter på enheten för enskildas klagomål.

HSAN:s tidigare uppdrag var att utreda patientanmälningarna utifrån det patienten anmälde. Utöver detta fick HSAN endast granska journalhanteringen. När den nya patientsäkerhetslagen infördes blev Socialstyrelsens uppdrag att granska anmälningarna utifrån det som skett under hela behandlingstiden.

Samlat grepp på vårdkedjan

Man skulle inte leta syndabockar utan se till systemfel i vården. Påföljderna erinran och varning försvann, men Socialstyrelsen har möjlighet att rikta kritik mot exempelvis den behandlande tandläkaren.
– Att vi fått möjlighet att göra en vidare granskning än HSAN hade är bra; det är inte rimligt att patienten ska veta vad som gått fel. Och ofta vet de inte det. Det kan handla om en räcka misstag eller missbedömningar som lett till missödet. Nu har vi möjlighet att ta ett samlat grepp på hela vårdkedjan, säger Urban Allard.

Han tycker också att det är bra att syndabockstänkandet är borta. Socialstyrelsen har möjlighet att rikta kritik mot en enskild tandläkare, och det sker, men patientsäkerhet handlar enligt honom om så mycket mer:
– Tidigare blev det för stort fokus på den enskilde yrkesutövaren. HSAN hade inte möjlighet att påverka vårdgivaren för att komma till rätta med systemfel. Den möjligheten hade Socialstyrelsen tidigare och har fortfarande, och vi gör det i de fall det är befogat.

Ändra rutiner viktigast

Men upplever inte de anmälande patienterna det som en brist att Socialstyrelsen inte kan ge tandläkaren en reprimand i form av en erinran eller en varning?
– Visst kan det vara så, men sett till patientsäkerheten är det betydligt viktigare att identifiera brister i vården och ändra rutiner än att straffa någon. Finner vi riskindivider har vi möjlighet att skicka ärendet vidare till HSAN för utredning om prövotid, begränsning eller indragning av förskrivningsrätten eller delegitimering.

Som föredragande expert uttalar sig Urban Allard enbart om sådant som handlar om odontologi. Innan han och andra experter tilldelas en utredning har anmälningarna bedömts centralt på enheten i Stockholm.

Ekonomiska anspråk tas inte upp, inte heller behandlingar som ligger mer än två år tillbaka i tiden. Enheten begär in alla nödvändiga handlingar, och om man bedömer att fel kan ha begåtts i vården skickas allt material vidare till experter för bedömning, så också yttranden från anmälaren och den anmälde samt vårdgivaren.

När experten gjort en bedömning skickas ärendet tillbaka för ett beslutsförslag. Också detta får anmälaren, den anmälde och vårdgivaren möjlighet att yttra sig över innan det slutgiltiga beslutet fattas.

Utredningarna har blivit betydligt mer omfattande i och med att de ska göras utifrån det som skett under hela behandlingen.
– Naturligtvis kräver det mer arbete, men jag är oerhört imponerad över den kompetens som finns hos alla inblandade utredare, säger han.

När HSAN handlade anmälningarna hade den anmälde eller anmälaren möjlighet att överklaga beslutet, men detta togs bort när patientsäkerhetslagen infördes. Olyckligt, tycker Urban Allard:
– Regeringen utreder frågan, och jag hoppas verkligen att man återinför rätten till överklagan; det handlar om rättssäkerhet.

Uppgifter saknas

När HSAN handlade utredningarna var det påfallande ofta som man fann brister i journalföringen. Dessa brister förekommer fortfarande.
– Ofta saknas uppgifter om diagnos, indikation och symtom. Det är vanligt att tandläkaren nöjer sig med Försäkringskassans åtgärdssiffror, men det räcker inte. Man måste specificera och förtydliga. Som diagnos anges endast diagnoskod och Försäkringskassans förtydligande, exempelvis ”3051, sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna, vilket inte kan anses vara tillfyllest”.

Varför dessa brister dyker upp så ofta vet han inte.
– Alla är säkert förtrogna med vad en journal ska omfatta och hur den ska skrivas, men kanske ser en del journalen som sina egna minnesanteckningar. Så får det inte vara; den som tar över vården av patienten måste få all nödvändig information.

En annan vanlig brist är enligt Urban Allard den alltför ymniga förskrivningen av antibiotika.
– En del tycker kanske att det enklaste är att skriva ut antibiotika för att göra patienten besvärsfri på några dagar, men man måste inrikta sig på att åtgärda problemet. Vissa förklarar att de inte haft tid, men det är ingen ursäkt; har man valt ett vårdyrke kan man inte lämna patienten i sticket och gå hem bara för att klockan blivit fem.

 

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Magnus Westerborn

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch