Privattandläkarna ser framåt
– Jag tror att det blir enklare att driva tandläkarnas frågor inifrån Tandläkarförbundet än utifrån, säger Peter Franzén, ordförande i den nya föreningen Tandläkare – egen verksamhet (TEV).

Privattandläkarna ser framåt

10 jan 2013
Dela artikeln
Tandläkarförbundet har fått en ny riksförening för privattandläkare med egen verksamhet.

Tandläkare som driver eget företag eller som har kostnadsställe i Praktikertjänst kan bli medlemmar i TEV, säger Peter Franzén, privattandläkare i Norrköping och ordförande i den nya föreningen Tandläkare – egen verksamhet (TEV), som blev riksförening i Sveriges Tandläkarförbund vid årsskiftet.

Men vad händer med de övriga tandläkarna inom privattandvården som tidigare kunde vara medlem i Privattandläkarna?

– De som har en anställning hos något tandvårdsföretag kan inte bli medlem i vår förening, säger Peter Franzén.

Anställda privattandläkare (förutom de med kostnadsställe inom Praktikertjänst) måste gå med i Tjänstetandläkarna om de vill vara med i Tandläkarförbundet. Det är resultatet av en uppgörelse med Tjänstetandläkarna och var ett villkor för att TEV skulle få bli riksförening i Tandläkarförbundet.

Bakgrunden är att Privattandläkarföreningen ombildades till branschorganisation för företagsmedlemmar 2011/2012. Det innebar att drygt 3 000 enskilda tandläkare i privat regi inte längre var medlemmar i Tandläkarförbundet vid förra årsskiftet. Därför bildades tre tillfälliga avdelningar för privattandläkare. De administrerades av Tjänstetandläkarna, och bland annat därför avvaktade många privattandläkare med att gå med.

Nu har de tillfälliga avdelningarna lagts ner och ersatts av TEV.

– Vi räknar med att till en början organisera mellan 1 500 och 2 000 personer, berättar Peter Franzén.

Vill ha direktanslutning

– Den lösningen som vi har är inte den som vi privattandläkare ville ha. Vårt mål var – och är – medlemsanslutning direkt till Tandläkarförbundet. Men i dagsläget är det inte möjligt att nå en sådan lösning, säger Peter Franzén.

– Vi får acceptera att om vi vill vara medlem i Tandläkarförbundet måste det ske genom en riksförening.

– Det har varit ett turbulent år som det är skönt att ha lämnat bakom oss. Nu ser vi framåt. Jag tror att det blir enklare att driva tandläkarnas frågor inifrån Tandläkarförbundet än utifrån, säger han.

TEV:s roll är att ansluta enskilda tandläkare till Tandläkarförbundet och att vara privattandläkarnas röst i förbundsarbetet. Föreningen kommer att jobba med Tandläkarförbundets frågor, till exempel utbildning, personalförsörjning, material och metoder, etik och ansvarsfrågor samt kvalitetsarbete.

TEV tänker samarbeta med branschorganisationen Privattandläkarna, Praktikertjänst och andra aktörer inom privattandvården. Det finns ingen antagonism mellan TEV och Privattandläkarna, betonar Peter Franzén.

TEV planerar inte att arbeta med fackliga frågor, för det sköter Tjänstetandläkarna. TEV kommer inte heller att ordna försäkringar. Det gör i stället branschföreningen, tandvårdsföre-tagen och olika försäkringsbolag, förklarar han.

Under uppbyggnad

Under första halvåret är TEV i en uppbyggnadsfas. Peter Franzén kommer att vara arbetande styrelseordförande på kvartstid under uppbyggnaden, troligen under hela det första året.

Fram till april sköts TEV:s admini-stration av Tjänstetandläkarnas kansli, som tidigare hade hand om att administrera de tillfälliga avdelningarna.

På sikt planerar TEV att ha ett kansli och bygga upp lokal verksamhet, men inget konkret är klart än.

– Administrationskostnaderna vill vi hålla nere för att medlemsavgiften ska kunna vara så låg som möjligt, säger Peter Franzén.

3 800 kronor per år

Under det första året blir avgiften 3 800 kronor per år för yrkesverksamma och 1 200 kronor för passivt medlemskap.

Genom TEV blir man medlem i Tandläkarförbundet och får bland annat:

  • Tandläkartidningen
  • Swedish Dental Journal
  • rätt att använda Tandläkarförbundets emblem
  • stöd vid anmälan till Socialstyrelsen och HSAN
  • billigare avgift på förbundets kurser och Odontologisk Riksstämma
  • tandvårdsnyheter via e-post
  • medlemskap i Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), som har en del verksamhet för egenföretagare och chefer.

Tandläkarförbundet för också tandläkarnas talan i yrkesfrågor i kontakter med myndigheter, departement och andra organisationer i Sverige och Europa samt för ut tandhälsofrågor i samhället.

Namnet »Tandläkare – egen verksamhet« är inte så lätt att använda i kontakter med omvärlden. Vilka tankar har du kring det?

– Vi behöver ha ett namn som är skilt från Privattandläkarna så att vi inte blandas samman, säger Peter Franzén.

Peter Franzén driver en privatmottagning i Norrköping inom Praktikertjänst tillsammans med en tandläkarkollega. Förutom Peter ingår en anställd tandläkare, tre tandhygienister och två tandsköterskor i hans team.

Peter började arbeta som privattandläkare inom Praktikertjänst direkt efter ett års allmäntjänstgöring på folktandvården i Norrköping i mitten av 1980-talet.
Peter Franzén är PT-ordförande i Norrköping.

– Vi får se hur länge jag får vara det. Det beror på om Praktikertjänst går med i branschorganisationen eller inte, säger han.

Förutom Peter Franzén består TEV:s styrelse av Peter Schulz, Susanne Smedberg, Pontus Ljunggren, Bengt Wikstad och Gunilla Brattström-Cronqvist.

Peter Schulz och Susanne Smedberg är ordinarie ledamöter i Tandläkarförbundets styrelse 2013. Pontus Ljunggren och Peter Franzén är suppleanter.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Pernille Tofte

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi vårat system. Kontakta webbredaktören om du fortfarande har problem att logga in om ett dygn.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch