Rökning dödar – inte snus
Tony Axéll, professor emeritus och käkkirurg med oral medicin som specialområde, ser ingen logik i att röktobak tillåts inom EU, men inte snus. Tony Axéll, professor emeritus och käkkirurg med oral medicin som specialområde, ser ingen logik i att röktobak tillåts inom EU, men inte snus.

Rökning dödar – inte snus

29 nov 2012
Dela artikeln
– Jag är »antitobakist«, men jag blir upprörd när man inom EU går till storms mot snuset samtidigt som man tillåter cigaretter och andra livsfarliga tobaksprodukter att saluföras fritt. Det säger Tony Axéll, professor emeritus och käkkirurg med oral medicin som specialområde.

Det finns många som ser Tony Axéll som en kontroversiell person. Han har stuckit ut hakan ett otal gånger i snusdebatten, inte minst när frågan har diskuterats inom EU. Säkert finns personer som ser honom som lierad med tobaksindustrin. Men så är det definitivt inte, hävdar han eftertryckligt:
– I debatten deltar jag som vetenskapsman. Jag håller mig till fakta, inte tyckande. Så vitt jag vet har ingen dött av snus, däremot oräkneliga av rökning, säger han.

När Sverige gick med i EU fick regeringen igenom ett undantag från förbudet mot att saluföra snus; snus skulle även fortsättningsvis få säljas, men bara i Sverige. Tobaksindustrin, som får medhåll av handelsminister Ewa Björling, tillika tandläkare och läkare, har vid otaliga möten och debatter hävdat att snusförbudet inom EU är ett handelshinder. Och hon har dessutom bland annat stött sig på de forskningsresultat som Tony Axéll och ett flertal andra forskare har tagit fram och som inte kan visa att snus orsakar cancer. Tony Axéll säger med eftertryck att han aldrig har deltagit i något arrangemang tillrättalagt av tobaksindustrin.

För döva öron

På uppdrag av EU tillsattes en kommitté som bland annat skulle utreda om snuset är hälsofarligt. Tony Axéll var en av ett 15-tal forskare som deltog. En rapport publicerades 2008.  För att uppnå konsensus angav man att alla i kommittén inte stod bakom allt i rapporten. Men man var bland annat enig om att det är väsentligt mindre riskfyllt att snusa än att röka. I rapporten anges siffran 90 procent mindre.

Men inför EU talar Tony Axéll och många andra forskare för döva öron. Fakta undanhålls eller vantolkas och i stället för att förlita sig på vetenskap har många enligt honom en moraliserande hållning till snuset.

Utgångspunkten för den ansvarige kommisionären John Dalli, som nyligen avgick efter mutanklagelser inom en honom närstående krets, är att inte tillåta att nya hälsofarliga produkter förs in på marknaden inom EU.
– En märklig inställning eftersom en mängd produkter som är klart mer hälsofarliga saluförs inom unionen, exempelvis tobaksprodukter från Indien eller toombak från Sudan, produkter som vi vet är cancerframkallande.

Ingen logik

I stället för att förbjuda dessa produkter arbetar nu EU-kommissionen med att ta fram en lag som förbjuder olika smakessenser i tobaksprodukter. Man anser att dessa smakämnen lockar till tobaksbruk.

Tony Axéll ser ingen logik i detta: det är som att sila mygg och svälja elefanter.
– Vad vi behöver inom EU är ett organ som arbetar med riskbedömning baserad på tillgänglig forskning. Det finns exempelvis i USA. Det kan då handla om att slå fast gränsvärden, det vill säga att en produkt inte får innehålla mer än en viss mängd av ett ämne och sedan kontrollera att produkter uppfyller kraven. Då skulle ganska säkert det svenska snuset få saluföras i EU.

Uppskattningsvis dör flera hundra tusen personer – siffran 60 000 har nämnts – årligen inom EU i rökningsrelaterade sjukdomar. Sverige är det land i Europa som har lägst andel rökare. Omkring 13 procent av befolkningen röker. I många andra EU-länder är andelen rökare uppe i 20 procent och i några fall till och med nära 35  procent.
– Många rökare har gått över till snus i Sverige. Mig veterligen har ingen dött av svenskt snus. Inte heller är rapporteringen om ökad risk för bukspottskörtelcancer övertygande, vilket dock hävdas av en del forskare. Tvärtom, i Sverige har vi jämförelsevis få fall av denna typ av cancer och det finns inget logiskt samband med snusning. Snusning är dock inte helt utan skadeverkningar.

– Hos alla snusare ser vi skador i munslemhinnan och ibland tillbakadraget tandkött.  Om man slutar med snusning läker dock slemhinneskadorna snabbt, men tandköttsförändringarna kvarstår. Det bör framhållas att bruk av portionsförpackat snus som regel orsakar mindre uttalade förändringar.

Tobaksfritt samhälle

Men är det då rätt att ersätta ett missbruk med ett annat, det vill säga att gå från cigaretter till snus?
– Jag är inte för någon form av tobaksbruk, vill jag åter påpeka. Jag kan överhuvudtaget inte förstå att någon kan eller vill röka, trots att jag själv tidigare gjort det i många år, eller stoppa in en prilla snus, vilket jag aldrig gjort. Hälsoriskerna med snus är dock väsentligt mindre än med rökning. Många lyckas sluta helt med rökningen genom att gå över till snus eller andra produkter, men naturligtvis finns en risk att bli fast i ett nytt beroende. Det är olyckligt, men sett till hälsoriskerna är det ändå förståeligt.

Organisationer som Tandvård mot tobak och Tandläkarförbundet arbetar för att minska tobaksbruket och i slutänden nå det tobaksfria samhället. Finns det inte en risk att många uppfattar att du inte delar denna syn?
– Det hoppas jag verkligen inte. Jag delar denna syn till fullo. När jag uttalar mig om snuset är det i egenskap av vetenskapsman. Jag vill presentera fakta baserade på tillgänglig forskning. Sedan är det politikernas sak att fatta beslut. Men jag stöder till hundra procent målet om ett tobaksfritt samhälle, även om ett uppfyllande av en nollvision ter sig ganska avlägsen säger han.

För att uppnå detta kan tandläkarna enligt honom göra en ovärderlig insats:
– Vi möter mig veterligt fler patienter regelbundet än någon annan yrkesgrupp inom vården. I och med det har vi goda möjligheter att påverka. Inte genom att moralisera – det hjälper inte – utan genom att visa på fakta.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Eva Lie

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch