Tydligare fokus på årets riksstämma
Att planera Odontologisk Riksstämma är ett spännande uppdrag som ger mycket, tycker Andreas Cederlund, ny ordförande i riksstämmenämnden.

Tydligare fokus på årets riksstämma

10 aug 2011
Dela artikeln
Årets odontologiska riksstämma har inget luddigt tema. I stället blir det tre fokusämnen: patientsäkerhet, tandvård för äldre och dentoalveolär kirurgi.

Med hjälp av fokusämnena blir ”nya” riksstämman både bred och aktuell, tycker Andreas Cederlund, ny ordförande i riksstämmenämnden.

– Ämnesföreningarna belyser fokus-ämnena utifrån sina perspektiv, och resultatet blir ett jättebra program, lovar han.

När ordförandeposten i riksstämmenämnden blev vakant, tackade Andreas Cederlund ja till uppdraget. Vid årsskiftet efterträdde han Karin Sjögren.

Som ordförande får man många kontakter och stora möjligheter att påverka riksstämmans innehåll, berättar Andreas Cederlund. Utmaningen lockade honom.

Arbetet med stämman görs i stor utsträckning på fritiden.

– Det är klart att det tar tid, men det är ett spännande uppdrag som ger mycket, säger han.

Till vardags arbetar Andreas Cederlund på Socialstyrelsen. Han har varit på så gott som alla riksstämmor sedan han gick ut tandläkarutbildningen 1998. Vissa år har Andreas varit ”vanlig deltagare”  men på många riksstämmor har han medverkat i olika roller: som doktorand och disputerad forskare, som specialist i oral radiologi samt i egenskap av utredare på Socialstyrelsen.

Satsar på kvalitet

Årets riksstämma hålls i Älvsjö den 17 till 19 november. Som vanligt pågår stämman i tre dagar: torsdag, fredag och lördag. Och som vanligt blir det en blandning av symposier, föredrag, workshops och andra arrangemang.

Men allt är inte sig likt. Förutom att ett vagt tema har ersatts av tre fokusämnen blir det i år något färre program än tidigare.

Årets riksstämma hålls i Älvsjö den 17 till 19 november. Som vanligt pågår stämman i tre dagar: torsdag, fredag och lördag. Och som vanligt blir det en blandning av symposier, föredrag, workshops och andra arrangemang.

Men allt är inte sig likt. Förutom att ett vagt tema har ersatts av tre fokusämnen blir det i år något färre program än tidigare.

–Det är viktigt att kunna få överblick, säger Andreas Cederlund.

Han nämner några av programpunkterna:
* ”Tand, band eller autotransplantat – är det helt skruvat?”. Mats Trulsson, Bengt Mohlin och Sverker Toreskog tänker visa att tanden är oslagbar med hjälp av vetenskap och kliniska fall.
* ”Sex diagnoser, sju terapeuter – men endast en patient”. Förra året togs ett komplicerat fall upp på ett symposium där bland andra Sverker Toreskog medverkade. I år visar terapeuterna upp behandlingarna som har gjorts och hur det har gått.
* Etiska caféet. Årets etiska café blir ett tillfälle att diskutera etiska frågor. Kan man någon gång, med gott samvete, ta bort friska tänder? När måste man stå på sig som tandläkare? Hur kan man säkert veta att en patient har förstått?
* ”Hur säker är din behandling av snarkning och sömnapné?”. Ett symposium om patientsäkerhet tar upp frågan och samverkar med en workshop för dem som vill fortsätta på samma tema i en mindre grupp.
* ”Tissue engineering”. Riitta Suuronen berättar om framtidens utmaningar.
* ”Avlägsnande av visdomständer”.
* Tandsköterskedagarna. Några ämnen som tas upp är kirurgi, kariesprofylax på äldre patienter, äldres sjukdomar och medicinering samt workshops om bildtagningsteknik och beteendeförändring.

Unik blandning

Hur bemöter riksstämman konkurrensen från kurser och andra arrangemang?

– Odontologisk Riksstämma är unik. Det vetenskapliga programmet blandar forskning och kliniska tillämpningar. Produktmässan är ett viktigt komplement. Den är så stor att bara de största mässorna i landet kan ta emot. Kombinationen gör riksstämman till en social mötesplats där man träffar kolleger och gamla kurskamrater, lär sig något nytt och köper något till kliniken, säger Andreas Cederlund.

Antalet tandläkare minskar och det blir även färre besökare på riksstämman. Gör ni några förändringar för att locka fler?

– Arbetet med riksstämman görs ideellt. Det är inte möjligt att göra jättestora förändringar, och det är kanske inte önskvärt heller. Vi förändrar lite i taget i stället, säger Andreas Cederlund.

– Det är klart att vi gärna vill ha fler besökare. Vi är lyhörda för vad tandläkare vill ha för att de ska prioritera att gå på riksstämman.

Blir det färre som deltar i riksstämmans vetenskapliga del, minskar Tandläkare-Sällskapets stöd till odontologisk forskning, berättar Andreas.

– Avgiften betalar i första hand omkostnaderna. Blir det ett överskott går det tillbaka till tandvården i form av anslag och priser. Hittills har det blivit runt en miljon kronor om året till forskning.

Gemensamt forum

Planeras särskilda programpunkter för tandhygienister och tandtekniker?

– Nej, vi tycker att det utvecklar teamtandvården mer att inte dela upp det. Det är viktigt med ett gemensamt forum och bra att få alla inom tandvården att mötas och diskutera gemensamma frågor, tycker Andreas Cederlund.

Tandsköterskeprogrammet har däremot funnits länge och lockar många. Därför finns det inga planer på att avskaffa det.

Extra satsning på lördag

Riksstämmans tredje dag, lördag, lockar färre personer än de andra dagarna. Finns det planer på att slopa lördagen?

– Nej, tvärtom. I år blir det en särskild satsning på lördagens vetenskapliga program. Programmet täcker årets tre fokusämnen, plus lite till, säger Andreas Cederlund.

Nytt för i år är att det blir möjligt att lösa en endagsbiljett för lördagen.

Lördagens program ger dem som inte vill stänga praktiken och dem som inte får ledigt från jobbet eller skolan möjlighet att ändå vara med på stämman.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Michael Melanson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch