Annons

Annons

Käkledsprotes bra lösning för en del patienter

Andreas Thor är käkkirurg på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet. Han leder en multinationell utvärdering som pågår fram till 2024 om käkledsproteser.

Vilka får käkledsproteser i dag?
– Inte många! Operationen är komplex och det finns exempelvis risk för att skada ansiktsnerven. Därför är käkledsprotes bara en lösning för de värst drabbade patienterna, de som inte kan gapa på grund av sammanväxning och benbildning i käkleden och där skallbas och underkäke har vuxit ihop. Det rör sig exempelvis om patienter som har haft allvarliga sjukdomar i leden, allvarliga frakturer i käkledsområdet eller tidigare upprepade kirurgiska ingrepp i käkleden. Patientspecifika implantat av olika typer av biomaterial, eller alloplastiska rekonstruktioner som vi kallar det, är på frammarsch och ett viktigt hjälpmedel inom rekonstruktiv kirurgi.
Vilka proteser används?
– I dag finns det två internationellt godkända käkledsproteser tillverkade i kobolt-krom med titan närmast benet mot underkäken och polyeten i ledpannan mot skallbasen. Vi utformar protesen virtuellt specifikt för patienten och använder guider för att protesen skall hamna på plats som planerat.
Varför görs studien?
– Det saknas fortfarande kunskap om hur det går för patienterna och vilka som gagnas mest av detta. Därför följer vi upp 200 patienter i 13 länder. I Sverige ingår patienter som har opererats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid Karolinska i Stockholm och vid sjukhus i Lund och Falun.
Vad hoppas ni få reda på?
– Vi hoppas få en bättre uppfattning om när käkledsprotes är ett bra alternativ och när det är bättre att avstå. Mitt intryck är att dessa patienter ibland har fått flera operationer på vägen som kanske inte har haft avsedd effekt. Man ska komma ihåg att detta är en väldigt ”definitiv” behandling och att det finns problem som patienterna sedan måste leva med efter operationen.
Vad innebär utvärderingen för patienterna?
– I Uppsala har vi opererat in käkledsproteser på knappt 30 patienter sedan vi började med det för snart tio år sedan. Jag kan inte nog betona vikten av att vi utvärderar dessa patienter så att vi inte gör om misstag. Vid rätt indikation kan ledprotes vara en mycket bra lösning. Jag ser också att vi har kunnat erbjuda en del onkologiska patienter som fått stor del av underkäken avlägsnad en förlängd ledprotes i kombination med så kallade fria lambåer, mikrovaskulär kirurgi där vävnad flyttas till käkområdet.
Janet Suslick

Upptäck mer