Annons

Annons

Kariologi 2022-10-13

Stärkt evidens för koppling mellan socker och karies

Foto: Colurbox

En ny systematisk översikt visar på stärkt evidens för en koppling mellan socker­konsumtion och karies.

För snart tio år sedan utfärdade WHO (World Health Organisation) en rekommendation, för att motverka karies, om att begränsa sockerkonsumtionen till 10 procent av det sammanlagda energiintaget och konsumtionen av fritt socker till 5 procent.

Dessa råd baserades på en översikt av litteraturen från 1950 till 2011, som konstaterade att den evidens som stödde tanken på ett samband mellan sockerkonsumtion och karies var av mycket låg vetenskaplig kvalitet.

Både i översikten och i WHO:s rekommendationer efterlystes därför mer forskning om frågan, särskilt longi­tudinella studier, vilka helt saknades i det dåvarande underlaget.

Positivt samband

Nu har en ny översiktsartikel publicerats som sammanfattar litteraturen från 2011 till 2020, och som analyserar den tillsammans med tidigare litteratur.

Författarna konstaterar att flera av de nya studierna håller högre kvalitet än de tidigare, och att flera av dem är longitudinella. Även om en handfull av de nya studierna visar på inget eller ett negativt samband, visar de flesta ett positivt samband mellan sockerkonsumtion och karies. Författarnas slutsats är därför att evidensen för en koppling stärkts.

I huvudfrågan, om en sänkning av sockerkonsumtionen till mindre än 10 procent av energin minskar risken för karies, stöds detta samband nu av en longitudinell kohortstudie och två tvärsnittsstudier hos vuxna, och av ytterligare ett par studier av vardera slagen hos barn. Sedan 1950 visar 64 av 78 relevanta studier på något slags samband mellan sockerkonsumtion och karies.

 

Upptäck mer