Annons

Annons

Karriär & porträtt 2022-11-14

­Akademikern som blev entreprenör

Akademin är en väldigt bra skola för blivande tand­läkare, tycker käk­kirurgen Ulf Bongen­hielm. För honom började allt med ett Erasmusutbyte i Storbritannien.

Foto: Johan Gunséus

Ulf Bongenhielm är nyvald ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse. Han är tandläkaren som började sin bana inom akademin, för att efter det bli specialist i käk­kirurgi och entreprenör. I dag driver han tre kliniker, arbetar kliniskt och kan inte tänka sig ett bättre arbete.

När Tandläkartidningen träffar Ulf Bongenhielm på ett litet kafé i Stockholms innerstad är det mulet. Hösten har gått in i sin andra fas, blöta löv ligger i drivor på gator och trottoarer.

Ulf Bongenhielm har nyss föreläst för medarbetare på Colosseum Smile, den koncern som är majoritetsägare i hans specialistkliniker. Ulf Bongenhielm känner kaféets ägare, och rör sig ledigt mellan borden. Han berättar med inlevelse om erfarenheter från akademin och den kliniska världen.

Ulf Bongenhielm

I dag jobbar han som käkkirurg och som verksamhetsutvecklare på Colosseum Specialisttandvård. De tre klinikerna har specialister i käkkirurgi, endodonti, protetik, parodontologi och odontologisk radiologi. Företaget har 35 medarbetare.

Han ambulerar mellan tre orter varje vecka; resorna går mellan Stockholm, Uppsala och Väster­ås. Fram till fjolåret åkte han bil till Västerås, men numera tar han tåget.

– Det har gjort mig mer disciplinerad, och kanske lite tråkigare. Jag kan inte stanna på kliniken och småprata lika mycket som förut, jag måste passa avgångstiden. Men jag tycker verkligen om att prata. Det är viktigt att vara social i mitt yrke, säger han.

Moderbolaget Colosseum Smile kontaktade Ulf och kompanjonen Elias Messo 2019. Före­taget ville utveckla sin specialistverksamhet, och så uppstod Colosseum Specialisttandvård. Kompanjonerna tilltalades meddetsamma av ägarens filantropi. Knutet till koncernens ägare finns stiftelsen Jacobs Foundation, som investerar i barns och ungdomars utbildning i tredje världen.

“Det behövs en förändring av riksstämman för att den ska utvecklas framöver.“

Nyligen valdes Ulf Bongenhielm in i Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse, och ska nu vara med och fatta beslut om odontologiska riksstämman och stärka svensk odontologisk forskning genom att utse stipendiater. Själv ser han sig lite som en outsider i sammanhanget.

Han tycker att det är bra att sällskapet håller riksstämman i Umeå nästa år.

– Det behövs en förändring av riksstämman för att den ska utvecklas framöver. Man kan säga att vi gör en utflykt och sedan får vi se var stämman hålls nästa gång, säger Ulf Bongenhielm.

Olyckligt eller inte så ska en konkurrerande tandvårdsmässa hållas i Stockholm nästa år. Föreningen Svensk Dentalhandel står som arrangör, och den krockar med riksstämman som hålls i Umeå. Ulf Bongenhielm formulerar sig försiktigt. Han är mån om att svensk tandvård, både den offentliga och privata, ska ha ett fortsatt bra samarbete med dentalhandeln.

– Det är synd att vi får en uppdelning. Vi är alla beroende av varandra, och det är bra om vi håller ihop, säger han.

Disputerade i neurovetenskap

Ulf Bongenhielm disputerade i neurovetenskap på Karolinska institutet 1999. Då var han 32 år och en relativt ung forskare. Avhandlingen byggde på hans resultat inom forskningsfältet för iatro­gena nervskador i perifera trigeminus. Ämnet uppmärksammar behandlingsrelaterade skador i känselnerver i ansiktet. Tre år senare blev han specialist inom käkkirurgi.

– Det här är kroniska besvär, och hypotesen är att den skadade kranialnerven i ansiktet uppför sig annorlunda på grund av sin sammansättning jämfört med ryggmärgsnerver till armar och ben där fantomsmärtor är vanligare, säger han.

Vägen till akademin gick via ett Erasmus­utbyte och universitetet i Sheffield i Storbritannien. Där hamnade han i början av 1990-talet och var då inne på sin åttonde termin på tandläkarutbildningen. Vid återkomsten till Sverige utvecklades ett samarbete mellan Karolinska institutet (KI) och universitetet i Sheffield, det ledde honom till käkkirurgin. Vägen till disputationen och doktorstiteln innebar stor frihet. Det fanns goda möjligheter att få pröva egna idéer.

Allmäntandvård och käkkirurgi

I Sheffield skapade universitetet en klinisk tjänst på halvtid åt Ulf Bongenhielm, resten av tiden lade han på forskningen. Det gav honom möjlighet att jobba med både allmäntandvård och käkkirurgi. Samtidigt utvecklade han färdigheten att hålla i gång olika processer på samma gång och det har hjälpt honom i rollen som entreprenör.

– Forskningen var så rolig eftersom det ständigt dök upp nya projekt. Jag tror att det är en överlägsen utbildning. Inget var förutbestämt, jag kunde gå in för det helt och hållet. Jag kunde vara på jobbet klockan sex på morgonen och gå hem morgonen därpå. Då fanns flera andra forskare som Bodil Lund, Matti Sällberg och Agneta Karsten redan på Karolinska institutet.

Högar av artiklar låg på forskarnas bord.

Han gjorde sin specialisttjänstgöring på käkkirurgen på Huddinge sjukhus och undervisade vid sidan av det. Sedan gick utbildningen allt mer åt det kliniska hållet.

– Det fanns ett mål och det var min doktors­examen, men man fick ge och ta. Det var tufft och arbetslivet innehöll mycket osäkerhet, det fanns ingen riktig arbetsbeskrivning, men det var på samma gång roligt att befinna sig i den världen.

Även om 30 år inte framstår som en så lång tid för personer mitt i livet har teknologin ­tagit väldiga kliv. Den digitala revolutionen har på många sätt omstrukturerat samhället. Ulf Bongenhielm talar om högar av artiklar som låg på forskarnas bord. Någon hade läst något någonstans och nu skulle artikeln i fråga letas fram. Åtskilliga timmar tillbringades på universitetsbiblioteket för att beställa fram material. Man använde overhead och diabilder. Mikroskop­bilder framkallades i fotolabbet. Det var kort sagt en annan tid.

Byråkrati begränsar forskarstuderande

Varför är det svårt att få unga tandläkare att söka sig till en karriär som forskare i dag? Ulf Bongenhielm tror att mycket byråkrati begränsar livet för forskarstuderande. Det tar bort lusten. Därför är det viktigt att lärosäten engagerar studenter och visar vilka möjligheter som finns inom forskningen.

– Jag tror det är viktigt att det finns ett problem att lösa som i förlängningen ger bättre tandvård.

Ulf Bongenhielm blev färdig specialist 2002 och började kort efter det arbeta på en privatklinik i Stockholm. Han hyrde in sig på kliniken och hade patienterna i sin närmaste omgivning. ­Sedan växte patientunderlaget allt eftersom.

“Behovet var stort och det gynnade privata kliniker.“

Ulf Bongenhielm

Ålder: 54 år.

Yrke: Specialist i käkkirurgi, driver tre kliniker.

Akademiska meriter: Disputerade i neurovetenskap inom forskningsfältet för iatrogena perifera trigeminusnervskador på Karolinska institutet 1999.

Bor: I Stockholm.

Familj: Fru och två barn.

Fritidsintressen: Fritidshuset, motorbåten och att spela tennis.

Aktuell med: Nyligen vald till ledamot i Svenska Tandläkare-­Sällskapets styrelse.

Käkkirurgin upptog mer och mer av hans tid. Han fortsatte nischa sig och det fanns gott om jobb.

– Vi hade en kollega som hade en plastik­kirurgi­klinik där vi hyrde in oss. Det här var samtidigt som reformen 65+ infördes. Behovet var stort och det gynnade privata kliniker, säger han.

En tid senare blev han delägare i kollegan Torsten Matssons klinik i Uppsala. Under den perioden arbetade Ulf Bongenhielm på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Västmanlands sjukhus och Huddinge sjukhus. Han ambulerade även på ett antal privata kliniker. Han började fasa ut sig från den landstingsdrivna tandvården och gick in mer för kliniken i Uppsala. Han började se sig själv som företagsledare och arbetade allt mindre med behandlingar, men sedan Colosseum Smile kom in i bilden har situationen förändrats.

– Jag tror att jag har det roligaste jobbet man kan ha i branschen. Och jag hade aldrig haft möjlighet att utveckla företaget utan Colosseum Smile. Jag har växlat upp den privata specialistverksamheten och jobbar samtidigt som kliniker. Jag har inte ångrat mitt yrkesval en enda gång.

 

Svenska Tandläkare-Sällskapet
  • Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse vars uppgift är att stödja odontologisk vetenskap och forskning.
  • Sällskapet förvaltar vetenskapliga fonder, delar ut priser och stipendier och främjar odontologisk fortbildning.
  • Det arrangerar även den årliga odontologiska riksstämman och förvaltar odontologiskt-historiskt material. Här finns material ända sedan sällskapets bildande år 1860.
  • Stiftelsen är indelad i tre nämnder: riksstämmenämnden, stipendienämnden och museinämnden.

Källa: Sveriges Tandläkarförbund

 

Upptäck mer