Annons

Annons

Karriär & porträtt 2023-09-26

Chefsjobbet har lärt dem tålamod

För klinikcheferna Maral Dabirian och Samira Alibegovic är det framför allt ett ord som står i centrum – delaktighet.

Foto, samtliga bilder: Lars Soold

Alla medarbetare är beroende av varandra på en tandvårdsklinik. I detta faktum tar Maral Dabirian och ­Samira Alibegovic avstamp i sitt ledarskap som klinik­chefer för varsin enhet inom folktandvården i Göteborg. De ser dock båda sitt jobb mer som coach och ledare än som chef.

Samira ­Alibegovic

 

Ålder: 37 år

Bor: På Hisingen i Göteborg.

Jobb: Klinikchef i Tuve.

Bakgrund: Tandläkarutbildning vid Göteborgs universitet. Arbetat som tandläkare sedan 2012. Chefserfarenhet sedan 2021.

Fritidsintressen: Umgås med familj, läsa böcker, träna crossfit.

Inte långt från Volvos fabriker, på Hisingen längs vägen ut mot skärgårdsöarna, ligger Torslandas folktandvårdsklinik inhyst en våning ovanför en stor dagligvaruhandel. Lokal­erna är ljusa och trevliga och mitt i en korridor har klinikchefen ­Maral Dabirian sitt rum. Ett stort fönster ger rummet rymd som skapar utrymme för en chef att reflek­tera och att tänka ut nästa drag.

– Jobbet som chef har lärt mig tålamod. Jag har varit snabb och kvick tidigare, men har nu utvecklat förmågan att pausa, fundera, reflektera och återkoppla. Det har samtidigt gjort mig mer tålmodig som mamma, säger Maral Dabirian.

Hon utbildade sig till, och arbetade som, tandläkare i Göte­borg innan hon tog steget till att bli chef för en klinik i Strömstad. Sedan ett år tillbaka är hon tillbaka i Göteborg och folktandvården i Torslanda som har 35 anställda och tolv behandlingsrum. Hon tar emot i rummet tillsammans med sin chefskollega från folktandvården i Tuve, Samira Alibegovic.

Efter en karriär som tandläkare har Samira Alibegovic arbetat som chef i två år. Hon trivs som fisken i vattnet.

– Det var ett naturligt steg för mig att bli chef. Som tandläkare var jag nyfiken på hur allt hängde ihop och engagerade mig som handledare, forskningsombud och skyddsombud. Jag har också ett stort intresse för människor.

I den offentliga sektorn liksom i det privata näringslivet är det tyvärr inte ovanligt att det ställer till problem när människor får ett chefsjobb för att de är duktiga i sin profession. Om man som chef saknar de rätta verktygen och förståelsen för vad som krävs så kan det skapa otydlighet, skada arbetsmiljön på en arbetsplats och leda till otrivsel och i värsta fall sjukskrivningar.

– Att vara chef är en egen roll och yrke i sig, säger Samira Alibegovic.

Att ge medarbetarna rätt förutsättningar och att skapa en bra arbetsmiljö kräver att en chef är tydlig, besitter en stor medvetenhet om sin roll och hur man agerar, och att man känner sig själv och sin stil som chef. Ingen ledare är den andra lik och ledar­stilarna varierar. På ena ytter­kanten, som mest används inom det militära, finns de som bestämmer det mesta och på andra änden av skalan de som ger sina medarbetare stor frihet.

För Maral Dabirian och Samira Alibegovic är det ett ord som står i centrum – delaktighet.

– Jag vill skapa engagemang hos mina medarbetare, säger Maral Dabirian. Det gör jag genom att göra dem delaktiga. Målet för vart vi ska kan vara bestämt i förväg, men resan dit får de till stor del forma tillsammans. Att känna sig värdefull, hörd och sedd skapar en bra arbetsmiljö.

Som exempel nämner hon ett relativt nystartat projekt – digitala vårdmöten. Man började lite grand under pandemin och fortsatte i fjol innan det i år skrevs in som en del av verksamheten.

– Personalen väljer vilka patienter och vilken typ av vård som är lämpliga och när mötena skrivs in i tidboken. De bestämmer hur de löser detta och formar resan för detta nya arbetssätt, säger Maral Dabirian.

Samira Alibegovic poängterar vikten av att vara öppen och transparent med hur kliniken fungerar, vilka roller man har och vad som krävs för att nå det gemensamma målet att förbättra patienternas tandhälsa.

– Innanför de ramar som regel­verket och resurserna sätter har vi en öppen dialog på mötena. Jag vill att så många som möjligt ska göra sin röst hörd.

"Att känna sig värdefull, hörd och sedd skapar en bra arbetsmiljö."

Maral Dabirian

Ålder: 34 år

Bor: I Göteborg.

Jobb: Klinikchef i Strömstad.

Bakgrund: Tandläkarutbildning vid Göteborgs universitet, examen 2015. Chefsuppdrag från 2019.

Fritidsintressen: Älskar att läsa böcker, gärna om psykologi. Leka med min son. Ägnar mesta delen av fritiden åt att vara kreativ och barnslig.

Vid mötena finns alltid de som vill yttra sig mer än andra och de som är mer bekväma med att sitta tysta. Hon försöker uppmuntra dem att säga sitt, men tvingar ingen och pratar då i stället med dem enrum. Dialogen och delaktigheten är särskilt viktig när man hamnar i akuta situationer, som när det fattas personal och man behöver stuva om bemanningen.

– Jag brukar då sitta i bakgrunden och lyssna. Det finns så mycket kunskap i gruppen. De har de bästa lösningarna och svaren, säger Samira Alibegovic.

Detta låter som en arbetsplats många anställda skulle vilja uppleva. Med delaktighet och utrymme för medarbetarnas erfarenheter. Men hur ser det ut i praktiken?

Under de senaste åren har branschen upplevt ett stort missnöje från tandsköterskor som lett till uppror och många uppsägningar. På Maral Dabirians och Samira Alibegovics kliniker har man klarat sig från avhopp. Men frågan är hur besvikna tandsköterskor känner och tänker när de läser dessa chefers beskrivningar av sitt ledarskap.

– Jag hoppas de tänker att det finns ett annat sätt, säger Samira Alibegovic. De har sin upplevelse som man inte kan ta ifrån dem. Frågor kring upproret har kommit upp på våra möten när tandsköterskor diskuterat sina kollegors situation. För mig har det varit viktigt att lyssna, och se vad vi kan göra på vår klinik.

Maral Dabirian berättar att man på hennes klinik i Torslanda haft perioder med färre tandsköterskor, men av andra skäl än uppsägningar. Då man fått anpassa scheman och personalen har fått täcka upp för varandra. Hygie­nister har tagit tandsköterskors uppgifter och tandläkare har tagit hand om patienter på egen hand.

– Det här är akuta lösningar, och vi startar arbetet direkt med att rekrytera så att vi så snabbt som möjligt kommer tillbaka till en normal bemanning. Som chef får man hela tiden vara beredd på förändringar, säger Maral Dabirian.

Mitt i allt detta måste de som chefer se till att de själva orkar med sitt jobb. Maral Dabirian är noga med att prioritera bland arbetsuppgifterna. Med sin blick över helheten bestämmer hon vad som måste tas tag i nu och vad som kan vänta.

– När jag väl gjort valet försöker jag att helt tänka bort det jag har skjutit på.

Men vad händer när det ändå är för mycket som inte kan läggas åt sidan?

– I vissa perioder får det vara många bollar. Då vet man att det kommer en lugnare period, då det gäller att återhämta sig. Det viktiga är att man är ärlig med sig själv och vet sina gränser och anpassar sin tid till arbetsuppgifterna, säger Maral Dabirian.

Kan du gå hem i tid?

– Jag har barn så jag kan inte välja. Det är jättebra att jag måste prioritera mitt barn. Ibland får jag göra lite småsaker från jobbet när jag nattat honom. Som chef kan jag bestämma när jag vill göra vad.

Samira Alibegovic, som också har barn i förskoleåldern, var lite orolig för hur chefsjobbet skulle fungera med mammarollen.

– Att ha barn har varit till stor nytta för mig. När jag kommer hem och någon hoppar på mig måste jag leka och släppa allt med jobbet. De hjälper till med min återhämtning.

"I vissa perioder får det vara många bollar. Då vet man att det kommer en lugnare period."

Tre tips för ett ledarskap som bygger på delaktighet
  • Genom att bli sedd och lyssnad på känner man sig värdefull. Lägg aldrig locket på i en diskussion. Försök lyfta fram de medarbetare som inte hörs så mycket på möten.
  • Ge medarbetare frihet och förtroende. Medarbetare som känner sig betrodda kan använda hela sin kompetens och sina erfarenheter för att hitta lösningar och att driva projekt.
  • Ha tålamod. Låt saker och ting ta den tid det behöver. Var medveten om att förändringar och nytänkande tar tid. Ges personalen den tiden känner de att deras ansträngningar tas på allvar.

De tycker båda två att ledarrollen har utvecklat dem som människa. De talar om en större vördnad och respekt för allt som kan finnas i en människa. Om att vårda och värdesätta förtroenden som ges till dem.

– Om man är tålmodig och ger utrymme blir det bättre resultat och skapar mer delaktighet, att låta medarbetarna själva hitta lösningarna i stället för att säga ”så här gör vi”.

Samira Alibegovic säger att hon som chef får veta mycket om medarbetarna som hon inte visste om. Det har gjort att hon förstår att hon tidigare kunde dra för snabba slutsatser om människor hon egentligen inte kände.

– Jag ser hur viktigt det är att ta in hela människan. Det har givit mig mer tålamod och jag förstår att allt behöver få ta sin tid.

Båda trivs med sitt jobb och uppmuntrar annan tandvårdspersonal som är nyfikna på att bli chef att ta steget. Runt om i Sverige finns inom folktandvården olika program och utbildningar som hjälp på vägen.

– Ledarskapet är ansvarsfullt men roligt och spännande, säger Samira Alibegovic. Jag tycker inte man ska tveka om man är nyfiken. Prova. Om det inte passar kan man gå tillbaka. Men det är synd om man låter rädslan stoppa en.

Upptäck mer