Annons

Annons

De söker identiteten i tänderna

Ett möjligt sidospår i tand­läkar­karriären är ett arbete som DVI-tandläkare hos Rättsmedicinalverket. Tandläkarna, som har olika bakgrund, kallas in vid katastrofer där omkomna behöver identifieras.

Rättsmedicinalverket höll nyligen en två­dagars­kurs i Disaster Victim Identification (DVI) för tand­läkare knutna till myndigheten. Några av de som deltog var Lena Blomstrand, Anna Ljunggren, Riina Reinikainen Williams och Anna Rahm.

Foto: Rättsmedicinalverket

– Vi behöver ständigt fylla på med ny kompetens, eftersom vi har stora pensionsavgångar. En stor del av de tandläkare som deltog i arbetet efter tsunamin har gått eller går snart i pension, säger Rebecca Gahn, som är en av Rättsmedicinalverkets rätts­odontologer.

Disaster Victim Identification
  • DVI är en internationellt vedertagen metodik för att dokumentera och registrera saknade och avlidna kroppar, kroppsdelar och tillhörigheter för att jämföra och identifiera dessa i samband med en katastrof.
  • Interpol har tagit fram riktlinjer, för hur identifieringsarbetet ska bedrivas. I Sverige är det Polismyndigheten som ansvarar för identifieringen i samband med DVI-händelser. Till sin hjälp har de bland annat rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning, där rättsodontologi ingår, och den rättsgenetiska avdelningen.
  • De primära sätten att identifiera i samband med katastrof är fingeravtryck, DNA och odontologi.

Rebecca Gahn. Foto: Privat

I Sverige har flera allvarliga olyckor inträffat de senaste åren där man arbetat enligt principen för Disaster Victim Identification (DVI). En är trafikolyckan i Skövde där fem personer omkom tidigare i år. Andra är flygplansolyckorna i Umeå och Örebro år 2019 respektive 2021, och senast den tragiska hissolyckan vid ett byggnadsarbete i Sundbyberg.

Det är Rättsmedicinalverket som ansvarar för utbildningen av den rättsmedicinska, rätts­genetiska och rättsodontologiska delen av DVI-teamet. Utgångspunkten vid identifiering är alltid polisens uppgifter om personer som anmälts saknade i samband med en katastrof.

Myndighetens utbildningar bygger på Interpols riktlinjer för identifiering. Nyligen höll Rättsmedicinalverket en tvådagarskurs för nio tandläkare. De har alla en intermittent anställning hos myndigheten.

– Rättsodontologi är till antalet medarbetare ett väldigt litet fält, men med det sagt behöver man ändå breda kunskaper inom samtliga av odontologins grenar. I den nuvarande DVI-gruppen för tandläkare har vi erfarna allmäntandläkare och tidigare anställda rättsodontologer vid Rättsmedicinalverket, men också specialister i oral radiologi, orofacial medicin, ortodonti och parodontologi, säger Rebecca Gahn.

Anna Ljunggren, universitetslektor och övertandläkare i oral patologi vid Malmö universitet, är en av de nio tandläkarna.

– Jag sökte den här tjänsten för två år sedan. Min drivkraft är att hjälpa till, säger hon.

Redan under tandläkarutbildningen blev hon nyfiken på rättsodontologi och gick senare med i Svensk rättsodontologisk förening. Vanligtvis undervisar hon tandläkarstudenter och analyserar vävnadsbiopsier som i de flesta fall har skickats in av käkkirurger. Hon handleder även forskarstuderande.

Tre tips till dig som vill bli DVI-tandläkare
  • Det är hög konkurrens om de platser som finns i Sverige, men en bra start är att gå med i Svensk rättsodontologisk förening och delta i aktiviteterna som föreningen håller.
  • Det finns flera internationella kortare och längre kurser i rättsodontologi, men innan man hoppar på en längre utbildning bör man vara medveten om att det finns få jobb som rättsodontolog i Sverige och utomlands.
  • Vetenskapliga projekt inom rättsodontologi, såsom examensarbete eller masterarbete, är ett annat sätt meritera sig inom ämnet.

Anna Ljunggren. Foto: Rättsmedicinalverket

Kursdeltagarna fick bland annat göra postmortemövningar på kroppar som genomgår rättsmedicinska undersökningar. De omkomna röntgas och tandstatus dokumenteras.

– Det är tufft att arbeta med avlidna, men det är ett viktigt arbete som man behöver öva på, säger Anna Ljunggren.

Samtidigt är det svårt att öva på något som ännu inte hänt, tycker hon.

– Men alla är beredda på att ställa upp när vi behövs. Vi har blivit väl omhändertagna och vi har en väldigt fin gruppdynamik, säger Anna Ljunggren.

Under kursen fick deltagarna också träffa en kriminaltekniker från Nationella operativa avdelningen (NOA).

– Kriminalteknikern förklarade hur polismyndighetens DVI-organisation är uppbyggd. En annan polis föreläste om behovet av krisstöd. Du måste vara mentalt förberedd när du åker i väg på ett uppdrag, säger Rebecca Gahn.

– Trots förberedelser är det svårt att veta hur man reagerar. Det gäller både den fysiska och psykiska ansträngningen. Du kan mötas av svårt brännskadade kroppar och lukter som du inte är van vid.

Upptäck mer