Annons

Annons

Karriär & porträtt 2024-01-16

Drivet har tagit henne till toppen

Fouzieh Eliassy bor i Linköping men är ofta på resa någonstans i landet. Hon pendlar regelbundet till Stockholm där Sveriges Tandhygienistförening har sitt kansli.

Foto, samtliga bilder: Jimmy Karlsson

Uppvuxen med föreningsaktiva föräldrar, och med en stark vilja att påverka och driva på utvecklingen, var steget till fack­förenings­världen inte långt. Fouzieh ­Eliassy har gått från ­klarhet till klarhet hela sitt liv. Nu är hon ord­förande för Sveriges Tandhygienister.

Luften är råkall när tåget stannar på Linköpings centralstation och vid tiden för intervjun har vintern ännu inte kopplat sitt grepp om landet. Det tar en stund innan jag hittar den avtalade mötesplatsen i stationshuset. Fouzieh Eliassy visar sedan snabbt vägen in till stan. Det gäller att hänga med.

Fouzieh Eliassy är uppvuxen i Katrineholm i Södermanland. Numera bor hon i Linköping, men är ofta på väg någonstans i landet. För det mesta går resorna till Stockholm där Sveriges Tandhygienistförening (STHF) har sitt kansli. Här deltar hon i statliga utredningars referensgrupper, sitter med i hearings och representerar STHF på möten med myndigheter och departement.

På ett kafé i Linköpings centrala delar förklarar Fouzieh Eliassy att ett av hennes barn har tentamen i dag. Hon behöver hålla koll på telefonen.

Intresset för att påverka vaknade till liv tidigt. Det var ingen slump att det blev så. Föräldrarna var engagerade i föreningslivet och pratade ofta om vikten av att jobba ideellt.

– Jag har alltid sökt mig till miljöer där man kan påverka, säger hon.

I dag engagerar sig också hennes barn i föreningslivet. Fouzieh Eliassy talar, precis som sina föräldrar, om värdet av att ha ett ideellt engagemang, inte minst för att man ingår i en gemenskap och ett sammanhang.

Fritiden tillbringar hon med familj och vänner. Ofta hittar man henne i trädgården där hon planterar växter och blommor. Här odlar hon grönsaker och bär. Här får hon tid för reflektion. Ute lyser lönnens löv i rött och gult. Den gröna och frodiga färgen i löven har dragit sig tillbaka.

– Jag tycker om årstidsväxlingarna, säger Fouzieh Eliassy.

”Sverige uppfattas ofta som ett av föregångsländerna vad gäller tandhygienist­yrkets förutsättningar”, säger Fouzieh Eliassy. ”I Sverige och de övriga nordiska länderna finns det bra system för att stimulera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I många länder finns inget ersättningssystem alls för detta vilket självklart försvårar införandet av en mer preventionsinriktad tandvård.”

I grundskolan gick hon med i elevrådet. ­Efter avslutat gymnasium på ekonomiprogrammet började hon studera till tandhygienist vid Högskolan i Jönköping. Det naturliga steget var givetvis att engagera sig i studentkåren.

Efter några år som vice ordförande i STHF, valdes hon i april i år till ordförande för föreningen. Uppdraget som vice ordförande kombinerade hon med arbetet som klinikchef inom folktandvården i Region Östergötland. Nu arbetar hon som ordförande på heltid.

– Jag är väldigt tacksam för förtroendet, jag är verkligen glad och hedrad. Det är ett av de finaste uppdragen du kan ha.

Som ny ordförande vill hon fortsätta att arbeta för tandhygienisters möjligheter och förutsättningar att arbeta, forska, utveckla och vara nyckelpersoner i tandvården.

Redan i tonåren fängslades hon av siffror och statistik, något som blev tydligt på gymnasiet. Kunskapen är och har varit värdefull för henne hela yrkeslivet; även när det gäller de uppdrag hon har haft under åren har den betytt mycket.

Så varför valde du att utbilda dig till tandhygienist?

– När det var dags att välja yrke tog intresset för att jobba med människor över. En bidragande faktor var systern till en av mina bästa vänner. Systern jobbade som tandhygienist och talade väl om yrket, hon var en toppenambassadör. ­Valet var gjort och jag har aldrig ångrat det, säger Fouzieh Eliassy.

Hon tog examen vid Högskolan i Jönköping år 2000 och började sedan arbeta på folktandvården i Östergötlands läns landsting, numera ­Region Östergötland. Här arbetade hon fram till i våras, under åtta år som klinikchef.

– Det är väldigt givande att arbeta som tandhygienist. Här finns folkhälsoarbetet och det är roligt att möta människor. Du behöver arbeta peda­gogiskt, en tandhygienist är en kommunikatör, säger Fouzieh Eliassy.

”Utbildning till tandhygienist måste löna sigt”, säger Fouzieh Eliassy.

Vi kommer till frågorna hon vill driva som ordförande. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är det första hon nämner. Precis som i många andra yrken inom hälso- och sjukvården råder det brist på personal. Någon ljusning tycks heller inte finnas i sikte, inte inom de närmaste åren om man ska tro socialdemokraten Lars Stjernkvist, som leder regeringens kansli för ett hållbart arbetsliv. Under de årliga Tandhygienist­dagarna i april 2023 förklarade han att kompetensbristen förvärras innan det vänder uppåt igen, det gäller inte minst tandhygienister.

– Att det råder brist på tandhygienister i 19 av 21 regioner ställer krav på att göra yrket mer attraktivt. Möjligheten till specialisering kan vara en karriärväg. Tandvårdens uppdrag inom ­hälso- och sjukvården har utvidgats, vilket ställer nya krav på färdigheter och kompetenser. För detta krävs fler tandhygienister, fler som vill utbilda sig inom tandvårdens yrken och fler som vill stanna och utvecklas i tandvården.

Hur ska det gå till?

– Lärosäten behöver ekonomiska förutsättningar och resurser. För att säkra lärarkompetens på lärosäten är forskningsmedel och doktorandtjänster avgörande.

– Handledning på klinik under utbildningen och mentorskap för nyexaminerade är två omständigheter som på många håll behöver förstärkas ytterligare. Båda är nyckelfaktorer för att tidigt visa studenter vad yrket innebär, skapa rätt förväntningar och ge trygghet i början av yrkes­livet. En annan viktig beståndsdel är konkurrenskraftiga löner. Utbildning till tandhygienist måste löna sig.

Runt om i landet vittnar både tandläkare och tandhygienister om svår stress.

– Arbetslivet måste vara hållbart, samtidigt behöver vi visa på attraktiviteten i yrket. Unga människor behöver få veta vad yrket innebär, ­säger Fouzieh Eliassy.

I många delar av landet är personalomsättningen hög. Många tandhygienister lämnar yrket.

– Samtidigt går en stor andel av tandhygienist­kåren i pension. För att göra tandvården och tandhygienistyrket attraktivt och hållbart krävs goda förutsättningar, tillgång på utvecklingsmöjligheter och karriärvägar, säger Fouzieh Eliassy.

Hon värdesätter att det finns både offentliga och privata vårdgivare i form av små kliniker och kedjor. Det skapar variation på arbetsmarknaden.

"Förslaget om anmälningsplikt går helt emot STHF:s yrkesetik."

Fouzieh Eliassy

 

Ålder: 45 år.

 

Bor: I Linköping.

 

Familj: Make och tre barn.

 

Titel: Legitimerad tandhygienist och klinikchef. Har arbetat inom Folktandvården Östergötland i över 20 år. Har suttit med i ledningsgruppen för Folktandvården Öster­götland.

 

Utbildning: Tandhygienist.

 

Uppdrag: Ordförande för Sveriges Tandhygienistförening (STHF) sedan april 2023. Vice ordförande för The Inter­national Federation of Dental Hygienists (IFDH) sedan hösten 2022. ­Sitter med i Socialstyrelsens arbetsgrupp om en nationell modell för riskbedömning inom tandvården.

 

Fritidsintressen: Familjen, vännerna och trädgårdsarbete. Tränar på gym och löptränar.

Hjärtat i det fackliga arbetet är de lokala föreningarna. Det är viktigt att ingen lämnas ensam. Det ska vara enkelt att engagera sig och vara förtroendevald, anser Fouzieh Eliassy.

– Vi behöver vara nära lokalföreningarna. Samhörigheten är viktig och de har ett starkt stöd från STHF, för tillsammans är vi starka. För mig är det viktigt att komma ut och träffa medlemmar. STHF ska inte vara avlägset, vi ska finnas ett telefonsamtal eller mejl bort, säger hon

I politiska frågor är Fouzieh Eliassy försiktig i sina uttalanden. När det gäller ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården välkomnar hon diskussionen om äldres munhälsa, men frågan är stor och komplex, säger hon. När vi kommer till regeringens förslag om anmälningsplikt är Fouzieh Eliassy glasklar.

– Förslaget om anmälningsplikt går helt emot STHF:s yrkesetik och skulle försämra en redan tuff arbetssituation.

Upptäck mer