Annons

Annons

Karriär & porträtt 2023-04-24

Hon söker samarbete över gränserna

I maj byter Shariel Sayardoust Högskolan i Jönköping mot Folktandvården Östergötland. Det blir mer forskning och nya gränsöverskridande samarbeten.

Samtliga foton: Pernilla Andersson

Tandvården kan åstadkomma stordåd genom samverkan. Det anser Shariel Sayardoust, docent och specialist i parodontologi. Förmågan att skapa relationer ser hon som sin stora begåvning. Nätverk gör det möjligt att lösa många problem.

Shariel Sayardoust blev docent i februari i år. Efter att ha arbetat i Jönköping i många år, börjar hon ett nytt jobb inom specialisttandvården på Folktandvården Östergötland i maj. Två dagar i veckan kommer hon att ha patienter. De andra dagarna arbetar hon med forskning och utveckling samt nationella uppdrag.

– Allt är inte bestämt än, men tanken är att det ska bli mer forskning än jag har hunnit med de senaste åren, berättar Shariel Sayardoust, som kommer att vara knuten till Linköpings universitet.

Det nya jobbet möjliggör nya gränsöverskridande samarbeten, något som hon brinner för.

– Genom att samverka kan tandvården utföra stordåd, säger hon.

”Min superkraft är min sociala förmåga.”

Det som krävs är fungerande nätverk, och konsten att få till dem ser Shariel som sin styrka.

– Min superkraft är min sociala förmåga. Det är människorna som är det viktiga, och dem har man oavsett var man är. Vi får sluta tänka i geografiska termer.

Ansvar för specialister

Hon har bott i Jönköpings län sedan hon tog examen från tandläkarutbildningen i Göteborg år 2005. Första jobbet som legitimerad tandläkare var på folktandvården i Eksjö. Sedan arbetade hon på olika kliniker och blev så småningom specialist i parodontologi vid odontologiska institutionen i Jönköping år 2013.

År 2017 tog hon doktorsexamen på en avhandling om tandimplantat, benförlust och läkningsprocessen hos rökare med stor risk för parodontit. Året därpå fick Shariel Sayardoust ansvar för specialistutbildningen i parodontologi inom Jönköpings län.

– När jag tog över startade jag ett nätverk för ST-utbildningarna i parodontologi i hela landet. Nu samarbetar vi över regiongränserna och har gemensamma konferenser ett par gånger om året.

Nytt implantatregister

Att bilda nätverk var också centralt när hon tog initiativet till det nya implantatregistret Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI), ett uppdrag som hon fortsätter med även när hon har bytt arbetsgivare. Idén lanserades på Odontologisk Riksstämma 2019 och presenterades för folktandvårdscheferna 2021.

Som ansvarig för Jönköpings specialistutbildning i parodontologi startade Shariel Sayardoust ett nätverk för Sveriges ST-utbildningar i parodontologi.

– Jag såg behov av ett kvalitetsregister för implantat, och genom att nätverka har registret tagit stora steg framåt. Vi har kommit så här långt genom att involvera nästan hela Sverige på olika sätt.

Registret ska bli en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Hittills har fyra regioner som använder journalsystemet Carita (Skåne, Halland, Värmland och Norrbotten) testkört att skanna QR-koderna på implantatförpackningar. Carita är först med att anpassas till SKRI.

Fler ska anslutas

Information om implantaten matas in automatiskt. Syftet med registret är att på sikt ge en heltäckande bild som kan bidra till utveckling och forskning som gynnar patienter. En annan fördel är att användarna lätt får tillgång till information om sina implantat på ett rationellt och lättillgängligt sätt. Det bidrar till patientsäkerheten och ger bättre spårbarhet av implantaten.

– Halland och Skåne har skannat in alla implantat sedan oktober förra året, så där börjar vi se volym på antalet implantat. De är jättenöjda. De slipper en del av dokumentationsmomenten och det har blivit mycket smidigare.

Nästa steg är att fler behandlare ska anslutas till SKRI. För att det ska bli möjligt behövs journalsystem som är anpassade till implantatregistret.

Förutom arbetet med SKRI sitter Shariel i SKaPa:s verkställande utskott. Något som hon hoppas på är att, med hjälp av artificiell intelligens (AI), göra datamängden som finns samlad i kvalitetsregistret mer användbar.

– Det känns verkligen som om det finns otroliga möjligheter, säger hon.

Utbildning i Jönköping

Ett annat projekt som hon har drivit de senaste åren är att få en ny tandläkarutbildning till Jönköping. Hon har varit med om att skicka in två ansökningar till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Två gånger har UKÄ sagt nej. Nu lämnar hon över projektet till kollegor.

– Att starta en tandläkarutbildning är ett jätteansvar och kräver ett stort engagemang. Jag har varit mycket engagerad och har lagt en fin grund för det fortsatta arbetet, men har insett att det är mycket som är roligt. Jag hinner inte med allt. Om jag forskar mer kan jag inte lägga det engagemang som behövs framöver på tandläkarutbildningen. Det har varit ett fantastiskt arbete, men nya utmaningar lockar.

De senaste åren har Shariel Sayardoust varit drivande i försöken att få en ny tandläkarutbildning till Jönköping.

Att Shariel Sayardoust nu blivit docent är ett kliv framåt.

– Jag har varit bihandledare tidigare, men nu kan jag forma mina egna forskningsprojekt och handleda doktorander själv.

Stor behandlingsstudie

Ett projekt som hon håller på att starta är en behandlingsstudie för parodontit. En företagssponsrad multicenterstudie ska visa om emaljmatrixprotein stödjer sårläkning och parodontal regeneration vid icke-kirurgisk behandling av parodontit.

150 patienter från Linköping, Jönköping och Norrköping ingår. Studien ska visa om det finns en tilläggseffekt vid icke-kirurgiska behandlingar som tandhygienister kan göra.

– I Sverige kan vi använda emdogain för icke-kirurgisk behandling, men i USA behövs det en stor studie innan det blir tillåtet.

USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket (Food and drug administration, FDA) måste alltså godkänna studien. Det är en förutsättning för att metoden ska kunna användas i USA.

Shariel Sayardoust jobbar nu också med en forskningsplan för en egen doktorand som ska titta på läkningen.

Andra projekt där hon är bihandledare för doktorander handlar om samband mellan högt blodtryck, sömnapné och parodontit samt om samband mellan demens och parodontit.

Från Iran till Göteborg

Shariel Sayardoust har främst vuxit upp i Göteborg, men hon är född i Iran. Hon var fem år när familjen flyttade till Sverige. Hon tänker på svenska, men pratar alltjämt persiska med sina föräldrar, som bor kvar i Göteborg. Hon har inte så många släktingar kvar i Iran, men berörs ändå starkt av den senaste tidens händelser i landet.

”Det var så många som behövde hjälp, det var säkert en orsak till att jag valde ett vårdyrke.”

Sedan i höstas när en ung kvinna dog efter att ha gripits av moralpolisen i Iran har det varit massprotester i landet. Huvudparollen är ”kvinna, liv, frihet”.

– Det är fantastiskt att det pågår en revolution, eller hur man ska benämna det, att kvinnor vill skapa förändring i Iran. Det är modiga kvinnor som slåss för sina basala rättigheter. Mitt liv hade varit helt annorlunda om det inte såg ut som det gör i Iran, så jag är i högsta grad påverkad av det som händer där.

Har din bakgrund påverkat ditt yrkesval?

– Även om jag var liten när jag kom till Sverige, var det krig i Iran när jag lämnade landet. Jag tror absolut att det påverkade mig. Det var så många som behövde hjälp, det var säkert en orsak till att jag valde ett vårdyrke.

Vill göra skillnad

Barndomens erfarenheter har också påverkat hennes syn på livet, tror hon.

– Det jag har upplevt ger en ödmjukhet inför livets förgänglighet. Jag är tacksam för det jag har. Jag har sett baksidan av vad mänskligheten kan göra och drivs av viljan att göra skillnad.

Shariel Sayardoust

 

Ålder: 44 år.

Titlar: Docent och övertandläkare.

Specialist i: Parodontologi.

Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborg 2005. Specialist i parodontologi, Jönköping 2013. Doktorsexamen, Göteborg 2017.

Arbetar vid: Högskolan i Jönköping april ut. Börjar ett nytt jobb på Folktandvården Östergötland 1 maj.

– Jag tänkte bli läkare, men jag kom in på tandläkarutbildningen i Göteborg. De första två åren läste vi tillsammans med läkarstudenterna och jag tänkte att jag kunde komplettera och byta till läkarutbildningen sedan, men jag fastnade för tandläkaryrket och har aldrig ångrat mig.

Varför specialiserade du dig i parodontologi?

– Jag var intresserad av kirurgi, men också av vetenskap. Parodontologi är en bred specialitet. Kirurgin finns med, men det händer också mycket inom forskningen på området. Sverige är stort inom parodontologi.

Är du nöjd med dina karriärval?

– Ja! Jag har så roligt. De säger att om man jobbar med det man gillar behöver man aldrig jobba. Det är lite så jag känner. Det är en förmån att få kombinera patientarbete med utveckling och forskning. Jag får ta del av så många spännande människor och erfarenheter. Jag har det nästan för lyxigt!

Samverkan är vägen

Shariel Sayardoust ser ljust på framtiden.

– Det finns så mycket att göra. Jag hoppas och tror att jag kan bidra till att förbättra och utveckla tandvården, framför allt för patienterna men även för oss som jobbar inom tandvården.

Vägen framåt är samverkan, tycker hon.

– Vi kan lära oss så mycket av varandra. Om vi delar våra idéer och tankar med varandra kan vi utveckla tandvården för våra patienter.
Janet Suslick

Upptäck mer