Annons

Annons

Karriär & porträtt 2022-10-10

Hon styr över stipendierna

Agneta Karstens intresse för ortodonti började under grundutbildningen på KI. Nu är hon själv ämnesansvarig vid lärosätet.

Foto: Johan Gunséus

Hon har haft ett tydligt sikte på ortodonti och ­käkortopedi genom hela sitt arbetsliv, både kliniskt och veten­skapligt. Som ny ordförande i Svenska Tandläkare-­Sällskapets stipendienämnd får Agneta Karsten nu ­inblick i all slags odontologisk forskning.

Hon skymtade i kulisserna vid riksstämman förra året. Då följde hon arbetet vid invigningen på nära håll för att få en bra start på sitt kommande uppdrag.

– Jag har fått en härlig överlämning, säger Agneta Karsten, som sedan årsskiftet är ny ordförande i stipendienämnden och ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Agneta Karsten

Hon berättar att hon och Agneta Marcusson, den tidigare ordföranden i stipendienämnden, är nära vänner, nästan som systrar, och har arbetat parallellt så länge inom käkortopedi att de internationellt är kända som ”the Agnetas”.

Som ordförande i nämnden leder Agneta ­Karsten arbetet med att avgöra vilka som ska få medel från Svenska Tandläkare-Sällskapets fjorton vetenskapliga fonder, och kommer att tillkännage detta vid riksstämmans invigning. Unge­fär en miljon kronor delas ut varje år.

– Det är inte jättemycket pengar, men det kan göra skillnad. Det är ett ärofyllt uppdrag att få vara med och utse stipendiater.

Planerar den odontologiska riksstämman

Hon poängterar att det är de fyra ledamöterna i stipendienämnden som gör det stora arbetet genom att gå igenom alla ansökningar och föredra dem. I år kom ”bara” 31 ansökningar in.

Agneta Karsten blev förvarnad om att uppdraget ”tar mycket mer tid än du tror”. Ordföranden i nämnden är även ledamot i Svenska Tandläkare-­Sällskapets styrelse, som bland annat planerar den odontologiska riksstämman.

– Det är spännande, med många nya personer, och lärorikt att få inblick i fler odontologiska forskningsområden än mitt eget.

“Utan att jag tänkte på det var vårt hem i Örebro alltid fullt av ortodontister från världens alla hörn.“

Agneta Karsten

Ålder: 61 år.

Utbildning: Tandläkarexamen 1986, specialistexamen i ortodonti 1990, masterexamen 1990, doktorsexamen 1995, docentur 2005.

Yrke: Enhetschef vid enheten för ortodonti, docent, universitetslektor, övertandläkare i ortodonti vid Karolinska institutet.

Uppdrag inom Svenska Tandläkare-Sällskapet: Ordförande för stipendienämnden och ledamot i sällskapet.

Familj: Man som är ortodontist, tre vuxna barn.

Bor: På Lidingö.

Fritid: Familjen, resa, vara ute i naturen, kultur av alla slag, åka skidor, vandra – gärna i fjällen, tangolektioner, har fritidshus på Öland och på Hangö i finska skärgården.

Läser: Yngsta dotterns master­uppsats om artificiell intelligens, och ”Geografins makt. Tio kartor som förklarar världen” av Tim Marshall.

Senaste tandvårds­besöket: Kommer inte ihåg, men har egen klinik och tandläkare hemma.

Hon inriktade sig tidigt på ortodonti, även om det från början inte var ett självklart val att över huvud taget bli tandläkare. Hennes pappa Sten Linder Aronsson var ortodontist och klinikchef, och senare professor i ortodonti vid Karolinska institutet. Som ung vuxen gällde att inte göra som föräldrarna.

– Jag sökte till Handels, eftersom jag tyckte att ekonomi och samhällsfrågor var kul. Jag kom in, men när jag frågade runt var det ingen som riktigt kunde förklara vad man arbetade med efter utbildningen.

Hon hade dock tydligt klart för sig vad en ortodontist gör.

– Utan att jag tänkte på det var vårt hem i Örebro alltid fullt av ortodontister från världens alla hörn som fick bo hemma hos oss och var med vid frukost- och middagsbord.

Något alla tandläkare hon träffade hade gemensamt var att de var väldigt nöjda med sitt yrkesval.

– Framför allt ortodontisterna. De tycker om sitt arbete och arbetar länge. Det är även ett internationellt yrke.

Auskulterade hos käkortopeden

Så det blev tandläkarutbildning i stället för Handelshögskolan.

1981 var tandläkarutbildningen i Flemingsberg ”långt från stan” och det tog tid att åka fram och tillbaka. När det var luckor i schemat åkte Agneta Karsten därför inte hem, utan auskulterade hos käkortopeden Margareta Ideberg och var amanuens på karies och protetik.

– Sista sommarlovet sökte jag rese­stipendium från Odontologiska föreningen och fick åka en vecka till Norge för att studera hur barn med läpp-, käk- och gomspalt behandlas där. Jag bodde hos två olika ortodontister och fick även besöka den internationella specialistutbildningen i Bergen.

 

Hon återvände till Norge för specialistutbildning och masterexamen, och sedan till KI för att doktorera.

– Vid den tiden var det inne att flytta tänder med magneter, så min avhandling handlar om detta.

Barn med läpp-, käk- och gomspalt

Hon var dock mer intresserad av att hjälpa barn med läpp, käk- och gomspalt, så hon sökte sig till denna verksamhet vid Karolinska institutet. År 1998 fick hon delegerat ansvar för den käk­ortopediska verksamheten vid Stockholms kranio­faciala team. Området ligger nära hjärtat.

– Dels gör du gott; du gör skillnad för patienterna. Det är också spännande att lära av alla andra specialiteter i det multidisciplinära ­teamet. ­Varje barn som kommer är en utmaning; vissa fall är lättare än andra, vissa är det svåraste vi gör orto­dontiskt. Men det är hela barnets och deras famil­jers totala livssituation som avgör vad som kan och bör göras när, då en del barn har extremt många vårdkontakter och andra har färre.

När hon började arbeta med LKG var nästan alla patienter i Stockholm också primäropererade där, men det är ingen självklarhet längre. Nu kan det komma in barn som har gått flera år utan en operation, och barn som har fått sin primäroperation i andra länder, och efter det ibland fått mycket ärrbildning. En annan förändring är att personalen är mer rörlig.

– Det tar många år att följa ett barn efter första operationen. Om man som tandläkare flyttar går det inte att se hur det blev när patienten ­vuxit klart.

“Jag har stans äldsta ortodontiklinik hemma.“

Viktiga årtal i karriären

1986 Tandläkar­examen vid Karo­linska institutet

1987 Tandläkar­legitimation

1990 ­Specialist i orto­donti, Universitetet i Bergen i Norge

1990 Master­examen, ­Universitetet i Bergen i Norge

1995 Doktorsexamen, ­Karolinska institutet

1998–2020 Ansvarig för den käkorto­pediska verksamheten vid Stockholms kranio­faciala team, Karolinska institutet

2005 Docent vid Karolinska institutet

2007–2019 Ledamot inom etikprövningsnämnden vid Karolinska institutet

2011 och 2021 del­tagit i ut­arbetandet av nationella riktlinjer i ortodonti lett av Social­styrelsen.

2012–2017 Avdelnings­chef på ortodontiavdelningen, Karolinska institutet

2015–2019 Företrädare för orto­donti vid Specialist­rådet för tand- och käk­sjukdomar vid Stockholms läns landsting

2017–2020 Klinikchef på tandregleringskliniken vid universitetstandvården, Karolinska institutet

2017– Enhetschef på enheten för ortodonti, Karolinska institutet

2021 Styrelseledamot i NEBEOP (Network of Erasmus Based Euro­pean Orthodontic Programs)

2021 Ordförande i stipendienämnden och ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapet

Efter en omorganisation kring huvudmannaskap för den käkortopediska verksamheten för två år sedan valde Agneta Karsten att fokusera på sitt arbete som enhetschef för ortodontin vid institutionen för odontologi vid Karolinska institutet. Därmed lämnade hon det kliniska käk­ortopediska arbetet, men är fortsatt aktiv inom forskning rörande LKG och undervisar i ämnet nationellt och internationellt.

– Jag har lagt min själ i den verksamheten. Jag saknar självklart kollegorna, och barnen.

Vid KI är hon sedan många år också ämnes­ansvarig inom ortodonti och ansvarar till exempel för kursplaner och examinationer inom grundutbildningen. Hon är därtill verksamhetsansvarig och handleder även ST-tandläkare i orto­donti, masterarbeten och doktorander.

Uppdragsutbildning för ST-tandläkare

När Tandläkartidningen besöker institutionen arbetar nio ST-tandläkare, varav sex stycken från Saudiarabien, med sina ortodontipatienter i utbildningskliniken. De går lärosätets uppdragsutbildning för ST-tandläkare. Hit kommer personer med finansiering från olika håll: från regionen, nationellt, internationellt eller med egen finansiering. A5-ark med tandläkarnas förnamn sitter på respektive bås och det råder ett låg­inten­sivt lugn i det stora rummet.

Agneta Karsten själv har tid för patienter i sitt ordinarie arbete, men…

– Jag har stans äldsta ortodontiklinik hemma.

som bisyssla sedan år 1998 och har öppet en kväll i veckan. Att ha kliniken hemma har sina fördelar. Agneta Karsten kallar den sin ”nöjespraktik”.

– Kommer inte patienterna kan jag sätta på tvätten eller göra något annat i huset, och behöver de komma extra löser vi enkelt det så fort det passar oss båda. Det är väldigt roligt, och det studenterna ska testa kan jag testa själv här.

Stipendie­nämnden

Fördelar tillgängliga medel ur stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Nämnden består av en ledamot från varje lärosäte med olika inriktningar inom odontologi. Stipendienämnden år 2022 består av Agneta Karsten, Annika Björkner, Kåre Buhlin, Margareta Blomdahl Thorén och Göran Kjeller.

Under karriären har hon haft uppdrag i flera organisationer och nämnder, till exempel etikprövningsnämnden på KI, och NEBEOP, som utvärderar europeiska specialistutbildningar i ortodonti. Hon föreläser även inom ortodonti under Tandläkarveckan.

Hon har också arbetat med att se över de nationella riktlinjerna för ortodonti.

– Det är mycket att läsa, men det är nyttigt att läsa på sitt eget område. Och det är ett sånt uppdrag man inte tackar nej till.

Nätverk och samarbeten

Hon talar mycket om nätverk och samarbeten, nationellt och internationellt, om att dela med sig av kunskap, om myndighetspåverkan, och att fortsätta att lära både inom sitt eget område och andra.

– En vän till mig sa: ”Agneta, du är en av få personer jag känner som tycker om sin vardag”. Jag tror att det stämmer, att mina vardagar har så mycket olika innehåll att jag aldrig hinner tröttna.

Upptäck mer