Annons

Annons

Karriär & porträtt 2024-03-13

”Mer utbildning behövs för behandling med aligners”

Den marknadsförda idén är att allmäntandläkare kan behandla med aligners utan fördjupade kunskaper i ortodonti, eftersom alignerföretagens dator­program gör alla beräkningar som behövs. Men enligt Malin Swanbergs erfarenhet är det inte fullt så enkelt.

Foto samtliga bilder: Anders Andersson

En dags utbildning. Det är vad många allmäntandläkare har när de börjar tandreglera med aligners. Alldeles för lite tycker allmäntandläkaren Malin Swanberg, vis av egen erfarenhet.

Malin Swanberg driver sedan 2004 en tandläkarklinik i Laholm tillsammans med sin man. I början av det här året öppnade de även en klinik i Båstad.

Ett av Malins specialintressen har länge varit ortodonti.

– Om jag inte hade öppnat privatklinik hade jag nog valt att försöka bli ortodontist, säger hon.

Intresset för ortodonti var en av orsakerna till att hon 2019 började tandreglera med aligners. En annan var att det började bli svårt att remittera patienter till tandregleringen i Halmstad. Specialisttandläkarna där hade för mycket att göra och kunde inte längre ta emot nya vuxna patienter.

Malin Swanberg började tandreglera med aligners 2019, men ganska snart började hon känna att resultatet inte alltid blev som hon ville.

– Samtidigt gjordes mycket reklam för aligners riktat till allmäntandläkare så jag tänkte att jag testar, säger Malin.

Efter en endagskurs hos företaget som hon valde att jobba med satte hon i gång. Men ganska snart började en obehagskänsla växa fram.

– Det kändes inte som att jag visste vad jag höll på med. Det som jag ville skulle hända hände inte alltid, trots att datorprogrammet sa att det skulle hända.

För att känna sig säkrare gick Malin ytterligare några kortare kurser, bland annat en diplomkurs i ortodonti hos Tandläkarförbundet. Men det hjälpte inte, obehagskänslan fanns kvar. På kurserna hon gick togs även en del skräckexempel upp som visade hur fel det kan gå om tandläkaren inte vet vad hen gör.

– Det blev lite så att ju mer jag förstod, desto mer förstod jag att jag inte förstod, säger Malin Swanberg.

Hon sökte därför efter fler möjligheter till vidareutbildning och hittade en treårig masterutbildning i ortodonti i Wien som hon började på. Ett krav var att de som gick utbildningen skulle göra praktik hos en ortodontist. Men Malin hittade ingen svensk ortodontist som var villig att låta henne gå bredvid.

"Ju mer jag förstod, desto mer förstod jag att jag inte förstod."

När sedan pandemin bröt ut och gjorde det svårt att resa till Öster­rike gav hon upp och hoppade av utbildningen efter första året. 2022 började hon i stället en tre terminer lång distansutbildning i clear aligner therapy vid ett brittiskt lärosäte.

– Den utbildningen var precis vad jag hade letat efter. Jag fick med mig så otroligt mycket matnyttigt. Jag fick till exempel lära mig mer om biomekanik, cell­biologi, biologiska gränser, vilka patienter man inte bör behandla med aligners av medicinska skäl och vilka fall man som allmäntandläkare bör låta bli att behandla och i stället remittera till en specialisttandläkare, säger Malin.

– Jag fick också lära mig i vilken ordning man ska flytta tänderna, förankring på rätt ställe, vilka tänder som är lätta att flytta och vilka som är svåra, hur man minskar riskerna, hur man gör i ett klass II:1-fall, hur man gör i ett klass II:2-fall och så vidare, fortsätter hon.

Albin Malmström prövar sin aligner. Malin Swanberg tycker att det borde blir praxis att allmäntandläkare som vill behandla med aligners går en vidareutbildning.

5 tips till dig som vill arbeta med aligners
  • Gör ett noggrant patienturval. Alla patienter bör inte behandlas med aligners.
  • Informera patienten både muntligt och skriftligt om behandlingen. Ta även med specifika risker för just den patienten.
  • Informera om behovet av livslång retention innan du startar en behandling.
  • Skaffa dig kunskaper om biomekanik specifikt för behandling med aligners.
  • Fråga om hjälp om du är osäker.

Den marknadsförda idén är att allmäntandläkare kan behandla med aligners utan fördjupade kunskaper i ortodonti, eftersom alignerföretagens datorprogram gör alla beräkningar som behövs. Men enligt Malin Swanbergs erfarenhet är det inte fullt så enkelt.

– Man kan inte lita helt på datorprogrammens beräkningar. Behandlingsplanerna är inte alltid korrekta. Det vanligaste felet som jag ser nu när jag har mer kunskaper själv är att AI:n vill att jag ska flytta tänderna i fel ordning.

Flera allmäntandläkare som hon har pratat med har trott att alignerföretagen har ortodontister anställda som sätter ihop behandlingsplanerna utifrån AI-databasens beräkningar.

– Men så är det inte. Det är vanligtvis datatekniker utan kunskaper i ortodonti som gör det. Som allmäntandläkare kan man använda behandlingsplanerna som stöd, men man måste själv veta vad man gör. Även om det finns säkerhetsgränser inbyggda i företagens system går det ändå att åsamka stor skada om man inte själv har tillräckliga kunskaper, säger Malin.

Trots riskerna tycker hon att det vore sorgligt om allmäntandläkare skulle bli förbjudna att tandreglera med aligners.

– Det finns så många mindre saker som vi allmäntandläkare kan göra med hjälp av aligners som avlastar specialisttandläkarna. Till exempel skapa plats för en ny krona.

Däremot tycker Malin att det vore bra om det blir ­praxis att allmäntandläkare som vill behandla med aligners går en längre vidareutbildning på samma sätt som de flesta som arbetar med implantat har gjort.

– Det kanske också ­skulle vara bra om man var tvungen att klara någon form av kunskapstest innan man får börja. Allmäntandläkare har ju väldigt olika förkunskaper, konstaterar hon.

Sedan Malin Swanberg i höstas avslutade sin fördjupningsutbildning har hon börjat föreläsa för andra allmäntandläkare.

– Jag är inte knuten till något företag som säljer aligners utan brukar prata om sådant som jag själv hade velat få höra mer om när jag började. Till exempel vilka risker som finns och vilka aligners som kan vara bra att behandla med utifrån vilken utrustning, utbildning och kunskap man har.

Upptäck mer