Äldre behöver samarbete

Krönika 19 aug 2015
Dela artikeln

Nu ska jag berätta vad jag tycker om ålderdomshemmet, om ålderdomshemmet tycker jag inte. Så sa Hasse Alfredson i Gula hund 1964. Det speglade den tidens samhälle.

Dagens utmaningar är annorlunda. Den del av Sveriges befolkning som är över 65 år ökar. Fler och fler bor hemma långt upp i åldrandet.

När man kommer till ett omsorgsboende har åldrandet gått långt och hälsan är dålig, inte bara i kroppen utan även i munnen. Sällan är det så tydligt som då att munnen och kroppen verkligen hänger samman.

Jag har många gånger återkommit till munnens betydelse för livskvaliteten på den här sidan, det är ett budskap som tål att upprepas.

I samband med Almedalsveckan anordnade Tandläkarförbundet ett seminarium om äldres munhälsa med fokus på att insatserna kommer för sent i dag. Där presenterades vår rapport ”Om sköra äldres munhälsa”.

I rapporten visar vi på att vården fungerar bra för att ta hand om friska personer som själva kan uppsöka tandvård, och vi har system som ska ta hand om dem som är så sjuka att de har blivit beroende av andra för sin vård.

Dessa system behöver förvisso utvecklas för att fungera bra, men där finns i alla fall en struktur.

Det som saknas är ett systematiskt sätt att möta behoven hos den grupp som börjat mista sitt oberoende men inte är tillräckligt sjuka för att omfattas av systemen med uppsökande och nödvändig tandvård.

Många av oss gör beundransvärda insatser för att hjälpa dessa personer även i detta skede, och det är viktiga insatser som betyder mycket för dem som får det stödet. Men utmaningen är så stor och mångfasetterad att det inte räcker med tandläkares egna insatser, eller ens hela kårens samlade förmåga.

För att kunna hjälpa de människor som befinner sig i den sköra fasen mellan oberoende och beroende krävs det insatser från flera håll.

Munnen hänger ihop med kroppen och sällan är det så tydligt som när man talar om den sköra tiden.

I seminariet deltog många viktiga aktörer, SKL, primärvård, kommuner, och det var en stor enighet om att insatserna i dag kommer för sent för de åldrande individerna och att alla aktörer måste hjälpas åt.

Genom ett samlat agerande från dem som möter sköra åldrande individer är jag övertygad om att vi har goda möjligheter att kunna ge ett mycket bättre stöd än i dag. Men då krävs det samarbete och jag ser Almedalsseminariet som ett viktigt första steg på den resan.

Vi kommer från förbundets sida att arbeta vidare med frågan och försöka påverka de politiker vilkas beslut är viktiga för en god munhälsa genom hela livet.

Som det står på vår hemsida: Sveriges Tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch