Alzheimergate?

Krönika 5 nov 2015
Dela artikeln

I september rapporterade medier om forskning som påstods visa att Alzheimers sjukdom kan smitta mellan människor. Källan var en artikel i den ansedda tidskriften Nature.

Nyheten presenterades på bred front i brittisk press, men även svenska dagstidningar deltog. Möjligen var de svenska artiklarna något mer nyanserade, men rubrikerna var otvetydiga: ”Alzheimers sjukdom kan smitta” eller ”Alzheimer kan spridas mellan människor”.

Säkerligen funderade några läsare på om de i fortsättningen skulle våga besöka dementa vänner.

Men, var det sant? Om inte – hur kunde tolkningen bli så galen?

Ett par veckor senare publicerade en annan respekterad tidskrift, The Lancet, en ledare med rubriken ”Alzheimergate? When miscommunication met sensationalism”.

I en kritisk granskning diskuteras orsaker till sensationsrubrikerna. Man konstaterar att rubriken på artikeln i Nature var tillspetsad, men betonar samtidigt att författarna tydligt skriver att det varken finns bevis för att alzheimer är en smittsam sjukdom eller att den är överförbar mellan människor.

Uppenbarligen har denna väsentliga slutsats försvunnit i rapporteringen.

Dessutom menar The Lancet att hälsomyndigheter agerade för sent för att undvika onödig oro hos befolkningen och att det mediecenter, som skulle hjälpa författarna att sprida informationen, underskattade sitt uppdrag.

Många faktorer kan bidra till bristande kommunikation och förståelse.

Vi kan alla vara en del av lösningen om vi är noggranna i våra val av fakta. Oavsett om vi presenterar vetenskap i text eller informerar våra patienter vid behandlingsstolen.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch