Är teletandvård framtiden?

Krönika 27 aug 2020
Dela artikeln

All kommunikation via internet har ökat under covid-19-pandemin. Det vi inte tidigare trodde var lämpligt eller möjligt, blev nu mycket akut en tvingande realitet. Webbmöten och undervisning på nätet är en räddningsplanka.

En tydlig ökning ses också vad gäller nätkonsultationer inom sjukvård och tandvård. Begreppet ”telemedicine” förekommer i den vetenskapliga databasen PubMed första gången 1962. I dag finner jag 35 303 vetenskapliga artiklar på sökordet ”telemedicine”, varav 2 617 har publicerats 2020.

På PubMed förekommer ”teledentistry” första gången 1996 och det finns totalt 154 artiklar registrerade, varav 28 under innevarande år. Det betyder att tandvården har en procentuellt väsentligt större vetenskaplig produktion inom området i år – drygt 18 procent – medan medicin endast har drygt 7 procent i år, inom respektive fält.

Själv bevittnade jag oralmedicinska videoronder med slemhinnediagnostik redan för mer än 20 år sedan, men nu är förstås tillgängligheten väsensskild mot hur det var i en trevande början.

Många av de verksamhetsförändringar som nu uppträder under rådande pandemi, kommer troligen att bli kvar, ofta i utökad form. Så frågan för oss är om utökad teletandvård är ett troligt framtidsscenario. I pandemitider används det för att på distans bedöma en patients odontologiska allvarlighetsgrad utifrån anamnes, symtom och kanske klinisk bild. Patienten kan hänvisas till rätt vårdgivare. Munhygienåtgärder kan uppmuntras och förstärkas med virtuell övervakning och rådgivning. För att ta några exempel.

Vad tror du? Dela gärna med dig av dina tankar om framtidens teletandvård till bjorn.klinge@tandlakartidningen.se.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch