Att skriva i sand

Krönika 24 maj 2012
Dela artikeln

Wil van der Sanden visade 2003 i en avhandling att evidensbaserade riktlinjer för behandling av visdomständer förbättrade de medverkande tandläkarnas kunskap. Men den nyvunna kunskapen förändrade inte deras val av behandling. Implementationsforskaren Christel Bahtsevani i Malmö anser att »mer forskning behövs för att säkerställa en starkare vetenskaplig grund för att evidensbaserad vård ger bättre resultat för patienter, personal och organisation«.

Mycket talar alltså för att ökad kunskap inte automatiskt leder till förbättrad vårdkvalitet, utan att det parallellt måste utvecklas strategier för hur vetenskapliga slutsatser verkligen ska få önskad effekt.

Journalisten och kåsören Torsten Ehrenmark menade att han ofta skrev i sand. Nyheter är färskvara och blåser snabbt över. Men rubriker som direkt berör oss själva eller vår närmaste omgivning får en större och mer bestående effekt. En cykelolycka på gatan utanför bostaden får inte sällan mer uppmärksamhet än en större naturkatastrof i ett fjärran land.

Men proportionerna kan ibland bli lite väl tillspetsade. Efter att Ted Gärdestad 1979 segrat i den svenska uttagningen till Eurovisionsschlagern klädde kvällspressen sina löpsedlar med den feta rubriken »rätt låt vann«. Att Kina under natten invaderat Vietnam och att vi kanske stod inför ett världskrig förpassades till en betydligt tunnare rad längst ner.

Vår professions förhållande till kunskap följer ofta ett liknande mönster. Evidensbaserade riktlinjer tas sällan till vara om de inte upplevs vara till nytta för oss och vår verksamhet. Vi ändrar motvilligt ett beteende som upplevs korrekt. För att kunna bedöma patientnyttan måste vi bli bättre på att följa upp vården.

Tyvärr har tandvården en tradition av att beskriva sin verksamhet i produktionsmått snarare än i kvalitetsmått. Kvalitetsregister skapar förutsättningar att ändra på detta.

Inom odontologin har det under senare tid talats mycket om behovet av att fylla kunskapsluckor genom forskning, att ge bättre förutsättningar för en kunskapsbaserad vård. Givetvis är detta ett eftersträvansvärt mål. Men samhällsnyttan av forskningen kan ifrågasättas om effekten på vården uteblir. Att klarlägga hur evidens ska få fäste i kliniken och påverka våra beslut borde vara lika prioriterat som utvecklingen av vårt odontologiska kunnande.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch