Begreppsförvirring

Krönika 15 mar 2012
Dela artikeln

Det är lätt att fastna i professionell jargong och använda termer som bara de invigda förstår. Ibland är det avsiktligt, för att utestänga och mystifiera. Ibland innebär en förkortning en mer distinkt betydelse för dem som är invigda. Och ibland ger professionella begrepp och förkortningar upphov till förvirring och kanske totalt missförstånd. Ett sådant exempel är »KI«.

Vi i vår bransch tror, åtminstone lokalt i Solna eller Flemingsberg, att »KI« är ett entydigt begrepp med den självklara innebörden »Karolinska institutet«. Det är en inte lika självklar tolkning om man har sin verksamhet på Konjunkturinstitutet. Då har förkortningen »KI« alltså en helt annan innebörd. Och det kan vara värre, om man får uttrycka sig så. Det fick jag uppleva som nyutnämnd professor i Kungliga Huvudstaden. Vid en avskedsfest i Lund, inför den förestående flytten, lyssnade jag intresserat till min bordsgranne, en helt ny bekantskap, som frikostigt delade med sig av sina erfarenheter från »KI«. »Märklig jargong«, tänkte jag, när han målande beskrev hanteringen av slaktkroppar på »KI«. »Han är nog rättsmedicinare«, funderade jag. Efter hand blev konversationen alltmer absurd. Långt om länge klarnade dock begreppen. Min bordsgrannes »KI« var synonymt med Köttforskningsinstitutet i Kävlinge, medan jag förutsatte att »KI« entydigt måste syfta på min då nya arbetsplats: Karolinska institutet.

Ett annat begrepp med en för mig självklar innebörd och god klang är FTV: Folktandvården. Men nu rubbas mina cirklar när jag läser: »FTV fungerar bäst för underhållningsbranschen … Vi har börjat med fältsporter då det är lite klurigare. Det är enklare inom till exempel bilsport eftersom det där redan finns väldigt många kameror. Det är lite svårare att fästa en kamera på skallen på fotbollspelaren, säger Markus Flierl.« Detta står att läsa i ett nyhetsbrev från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och det tar ett litet tag innan begreppet klarnar. Det handlar förstås mycket riktigt om FTV, men här i betydelsen Free Viewpoint TV. Med den nya tekniken kan tv-tittarna själva välja från vilken vinkel de vill betrakta motivet. Det finns förstås andra tänkbara användningsområden än sport och underhållning. Forskning och medicinsk bilddiagnostik hör till spännande utvecklingsområden. För FTV alltså. Nya möjligheter för gamla begrepp. Kanske det rentav gäller på flera sätt. Inga gamla begrepp är entydiga eller eviga, varken som förkortningar eller uttolkade.

 

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch