Bekymmersam kompetensbrist

Krönika 12 mar 2020
Dela artikeln

I detta nummer av Tandläkartidningen publiceras på sidan 71 oroväckande information om bristande egenskaper hos ett relativt nytt fyllningsmaterial. Även om antalet reparativa åtgärder under senare år har minskat, förses fortfarande drygt 20 procent av den vuxna befolkningen årligen med minst en fyllning.

Följaktligen är tandfyllningar fortfarande en vanligt förekommande behandlingsåtgärd. Hur väl våra fyllningar fungerar påverkas visserligen av både operatörs- och patientrelaterade faktorer, men materialens egenskaper får inte underskattas.

De flesta material som i dag används i tandvården är väl beprövade och resultaten goda. Men oprövade produkter och behandlingskoncept lanseras fortlöpande. För att dessa ska kunna betraktas som patientsäkra måste de utvärderas. Eftersom vi fortfarande saknar laboratoriemodeller som med god träffsäkerhet kan förutse det kliniska utfallet måste detta ske i kliniska studier.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet och Tandläkartidningen uppmärksammades nyligen den akuta bristen på akademiska lärare inom odontologi. Denna brist gäller inte minst inom området dentala material. I Norden har det historiskt funnits flera starka forskargrupper. Men återväxten, speciellt i Sverige, är svag. Detta riskerar att påverka inte bara tandläkarutbildningen, utan också forskningen och därmed den kollektiva kunskapen i professionen.

Om den akademiska kompetensen försvagas riskerar professionen i framtiden att vägledas genom materialdjungeln av industrin och deras allierade influencers och youtubers. Vi kan varken bygga ett patientsäkert arbetssätt på marknadsföringskampanjer eller på enstaka klinikers subjektiva bedömning av sina egna arbeten.

Text: Thomas Jacobsen

Dela artikeln
Thomas Jacobsen
Thomas Jacobsen
Allmäntandläkare, odont dr. Arbetar med forskning och utveckling hos Folktandvården Västra Götaland. Adjungerad lektor vid kariologen, Göteborgs universitet.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch