Bra med tydligare krav

Krönika 3 sep 2015
Dela artikeln

Gör om, gör rätt! Det här är ett uttryck man ofta hör när något gått snett, det är frestande att ta till, men den som säger det kan få problem om man frågar vad de menar med rätt.

Är det att något ska göras på ett visst sätt eller är det att man ska uppnå ett resultat som blir bra?

Det finns väl inget givet svar, ibland måste saker göras på ett visst sätt för att man ska få ett bra resultat, ibland måste man variera metoderna, välbekant för oss tandläkare. En viss flexibilitet måste finnas med i det dagliga arbetet.

Det här är reflektioner som dyker upp när jag sitter och läser en av sommarens remisser, Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring. En föreskrift som på många sätt griper in i vår vardag.

Den tidigare föreskriften har stundtals varit svår att förstå och följsamheten har väl därmed inte alltid varit den bästa. Det vill man nu råda bot på genom att bli tydligare. De nya föreskrifterna är alltså en rörelse i rätt riktning om man vill göra livet lite enklare för vårdgivare och behandlare.

Man har tydligare texter om befintliga krav och rekommendationer, man ger mer allmänna råd, tydligt kopplade till paragraferna i föreskriften och därmed borde regelverket bli enklare att förstå.

På ett annat sätt än tidigare pekar man på nationella termer och klassifikationssystem för att beskriva hur vården bör dokumenteras. Genom att kraven blir tydligare ökar också möjligheten för oss att leva upp till dem.

När man nu blir tydligare med vilka krav som ska uppfyllas, måste man också vara medveten om att sättet att uppfylla kraven måste få variera beroende på verksamhetens utseende. Både behov och förutsättningar ser olika ut om man tittar på verksamheten hos en folktandvårdsorganisation, med några hundra behandlingsrum, eller en TEV:are med egen klinik.

För att inte tala om en stor landstingsorganisation, jämfört med den är även folktandvården en liten aktör.

Målet, en säker hantering av patientuppgifter både vad gäller integritet och driftsäkerhet, kan man klara på ett bra sätt oavsett storlek, men metoderna måste få variera utifrån verksamhetens utseende.

Dessbättre verkar Socialstyrelsen väl medveten om detta i sitt remissförslag, men det kommer att vara en viktig del i förbundets arbete med remissen att vakta över att tandvården inte försvinner.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch