Bristande kvalitetskontroll

Krönika 13 mar 2014
Dela artikeln

Visst kom det som en kalldusch. Vi som är närmast sörjande fick ett förhandsbesked via rektor på respektive universitet eller högskola, dagen före offentliggörandet av domen. För oss alla fanns sedan informationen tillgänglig på Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) hemsida klockan 06.00 på morgonen den 26 februari 2014.

Det samlade omdömet efter omfattande utvärdering är hög kvalitet på tandläkarutbildningen i Göteborg och Umeå och bristande kvalitet vid Karolinska institutet och Malmö högskola. Ingen utbildning når upp till toppbetyget ”mycket hög kvalitet”. Sedan tidigare har bland annat resultatet av utvärdering av läkarexamen redovisats. Tre läkarutbildningar brister i vardera ett examensmål.

Låt mig först oförbehållsamt gratulera kollegerna vid tandläkarutbildningen i Göteborg och Umeå. Vi gläds alla med er i denna framgång.

Och till studenter, kolleger och medarbetare i Huddinge och Malmö ett tröstens ord: Detta fixar vi förstås. Vi har blivit uppmärksammade på brister i vardera ett examensmål. Vi har fått ett underlag till förbättring. Om ett år ska en redogörelse lämnas till UKÄ för de åtgärder som vidtagits.

Det ska inte förnekas att det finns ett allvarligt hot i bakgrunden.

Efter värdering av den inlämnade redogörelsen i februari 2015 tar UKÄ ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda tandläkarexamen. Något sådant alternativ finns naturligtvis över huvud taget inte på kartan. Nu är det förbättringsarbete som gäller.

Utvärderingen innebär att UKÄ granskar hur väl vi kan visa att vi når upp till de examensmål som anges. Det räcker inte att vi lever i övertygelsen att studenterna har lärt sig det vi önskar att de ska lära sig. Vi måste övertygande kunna visa att kunskaper, färdigheter och förhållningssätt redovisas tydligt. Och vi måste leva upp till samtliga angivna examensmål.

Om det finns brister i redovisningen om hur vi når något mål fälls hela examen. Det är alltså inte de enskilda studenternas färdigheter och förmågor som har fått underkänt. Det är universiteten som får underkänt för att inte säkerställa hur studenterna når angivna mål.

I andra sammanhang talar vi nu vitt och brett om att samverkan är en självklar framgångsfaktor för odontologisk forskning i framtiden. Det är en from förhoppning att samverkan nu kan breddas till att också omfatta utbildningen.

Om Göteborg och Umeå delar med sig av sitt framgångsrecept står vi alla väl rustade för framtidens utmaningar.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch