Demokrati skapar kunskap

Krönika 16 jan 2017
Dela artikeln

”Demokrati förutsätter förnuft hos folket, ett förnuft som demokratin själv skapar.”

Det här är ett citat av Karl Jaspers, en tysk psykiatriker och filosof, kanske mest känd för sina insatser inom psykiatrin där han utvecklade diagnosmetoder som tog hänsyn till patienternas egen upplevelse av sina besvär. Men att han också var en framstående filosof känns som en bra inledning på en reflektion över det senaste förbundsmötet.

När vi i samband med stadgeöversynen valde att öka antalet ombud för att kunna få en bättre spegling av riksföreningarnas medlemskår var tanken att det med fler förtroendevalda ombud på plats skulle bli en bättre förutsättning för diskussioner.

Framför allt var det en ändring av antalet ombud från TEV, som tidigare bara hade 3 ombud men nu fick 12. Tjänstetandläkarna har 29, SOL 2 och studenterna 4. Denna fördelning speglar riksföreningarnas storlek på ett riktigare sätt.

När jag nu några dagar efter mötet tittar tillbaka kan jag konstatera att årets förbundsmöte bjöd på mer diskussioner och fler frågor än de senaste åren, så det känns som att vägvalet var riktigt.

Som ordförande och med uppgiften att redovisa ett ekonomiskt resultat som inte motsvarat förväntningarna var det naturligtvis en utmaning att stå längst fram i salen. Det förstod jag redan innan mötet att det måste bli, om det inte hade blivit så hade jag blivit besviken på ombuden. Och låt mig säga det direkt, besviken blev jag verkligen inte.

Jag upplevde det som bra diskussioner, och intresset för Tandläkarförbundet och dess verksamhet var viktigt att se. Det är här jag vill knyta an till Jaspers citat och konstatera att diskussionerna som förs på ett sådant här möte inte bara innebär att man avhandlar de för dagen aktuella frågorna utan också utvecklar kunskaperna hos dem som deltar. Både som talare och som lyssnare.

På det sättet bidrar ett förbundsmöte till att öka medvetenheten om Tandläkarförbundets verksamhet. Och ju större vetskap man har som ombud, desto bättre förutsättningar har man att delta i diskussionerna.

Genom att skapa utrymme för diskussioner bidrar det demokratiska systemet även till att skapa kunskap om vad man har att förvalta. Där upplevde jag att mötet och alla frågor som kom upp på bordet var värdefulla.

När jag nu sammanfattar mina intryck av förbundsmötet 2016 känns det som ett stort och viktigt steg på vägen mot framtidens Sveriges Tandläkarförbund.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch