Den viktiga okunskapen

Krönika 18 dec 2014
Dela artikeln

Är jakten på fakta det som för utvecklingen framåt?

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder ”Det är svårt att hitta en svart katt i ett mörkt rum, speciellt om där inte finns någon katt.” Stuart Firestein, hjärnforskare vid Colombia University, menar att detta talesätt väl beskriver hur forskning ofta tolkas – som ett ganska ostrukturerat letande efter något vi inte ens vet om det finns.

Han hävdar att fakta visserligen är nödvändiga, men framför allt för att vi ska bli medvetna om vår okunskap.

Fysikern James Maxwell lär ha sagt att ”medveten okunskap är upptakten till varje verkligt framsteg inom vetenskapen”.

Jag skulle vilja vidga detta till att gälla varje tandläkare.

Det är medvetenheten om våra begränsningar som är utvecklande, ändå använder vi fortfarande en närmast bulimisk undervisningsmetodik. Vi fyller studenterna med fakta som de sedan kastar upp i samband med tentamen. Detta trots att all världens fakta och siffror numera finns på bara ett par musklicks avstånd.

Detta kan möjligen förklara varför det är lättare att få en student att redogöra för sin kunskap än sin okunskap.

Den vanliga akademiska karriären brukar gå från ytligt intresse för mycket, till djup kunskap inom ett allt mindre område. Trenden är oroväckande. Men Stuart Firestein har en lösning. Om man ändrar från att enbart betrakta djupet på kunskapen till att värdera hur mycket man kan fråga inom det området, så blir det mer begripligt.

Sverker Toreskog bidrog en gång med en fråga i slutet av tentamen: Hur många poäng har du hittills skrapat ihop? Denna fråga var värd mest poäng av alla. Kan det bli bättre än så?

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch