Distansarbetet skapar nya förutsättningar

Krönika 27 aug 2020
Dela artikeln

Jag läser augusti i kalendern. Men det här året är inget som det brukar vara. Det känns som om året tog sin start i början av mars, för att därefter utveckla sig på ett oanat och komplext sätt. Paletten av olikheter över landet är slående, liksom sätten att hantera alla de utmaningar som varit och som kan tänkas komma. Förhållandevis snabbt, men ändå med stor eftertänksamhet, har vi anammat rekommendationer i syfte att min­ska smittspridning.

Vanan att hantera komplicerade situationer och anpassa dessa till förändringar och önskemål känns igen från vår kliniska vardag. Nu har även vår omvärld fått bekanta sig med dessa utmaningar, som bidrar till att göra tandläkar­yrket så stimulerande. Vi har snabbt fått nya vanor och vi använder begrepp och nya ordkombinationer som om de alltid funnits i vårt ordförråd och medvetande. Några av de begrepp som varit självklara för oss inom hälso- och sjukvårds­området har nu en naturlig plats även hos en större del av befolkningen.

En tydlig anpassning till pandemin har varit ökningen av distansarbete. Man kan konstatera att just begreppet distansarbete har olika innebörd för olika yrkeskategorier. I vår bransch är vi redan där, exempelvis genom remisser och konsultationer som underlättas genom så kallad telemedicin.

Inom såväl enskild som offentlig verksamhet genomförs delar av det administrativa arbetet utan­för klinikerna.  Likaså har patientfall och metoder diskuterats då tillfälle ges, utanför kliniken, det hör redan till vardagen. Men vad händer nu? Tidigare har arbetsmarknaden varit uppdelad efter utbildningsnivå eller typ av arbete – jag tänker då på den gamla uppdelningen mellan arbetare, tjänstemän och akademiker. Skillnaderna mellan grupperna har suddats ut under de senaste decennierna och nu börjar en ny variation på arbetsmarknaden synas: förutsättningar för di­stans­arbete.

Vad innebär de snabbt ändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden för tandläkare? Kanske söker man sig som patient till tandläkare på sin hemort i stället för i närheten av sin arbetsplats? Kanske ändras förutsättningarna för att gå till tandläkaren med sitt barn i anslutning till exempelvis lunchrasten? Kanske kommer fler att efterfråga möjligheten till digitala möten med sin tandläkare? Kanske sker det motsatta, en högre värdering av det personliga mötet?

Yrkets attraktionskraft är fortsatt hög och i dagarna påbörjar en ny grupp nyfikna och förväntansfulla personer sin livslånga gärning som tandläkare. De spelar en viktig roll i den framtid som vi nu alla är med och formar. Kanske kommer olika yrkens möjligheter till distansarbete, eller just motsatsen, att blir en allt viktigare aspekt när kommande studenter gör sina val för framtiden?

Vi är alla en del av det som nu sker, det finns ingen distans till framtiden!

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch