Dynamiskt kunskapsläge

Krönika 10 dec 2020
Dela artikeln

Det är inte lätt att följa kunskapsutvecklingen vad gäller covid-19-epidemin och viruset sars-cov-2. Inte ens om man begränsar sökningen till enbart munnen.

Från det ögonblick jag klickar på sändknappen och skickar denna krönika till Tandläkartidningen för inkludering i nästa nummer, tills du har tidningen i din hand några veckor senare, kommer med hittillsvarande publikationsintensitet ett hundratal nya vetenskapliga artiklar inom aktuellt område att redovisas. Merparten har då ännu inte passerat sedvanlig kritisk granskning på vetenskaplig redaktion, eller av utomstående bedömare. Men fynd och tvivelaktiga slutsatser sprids som om det vore rena rama sanningen. Det är förstås olyckligt och oroväckande.

En toppnyhet ena dagen att sars-cov-2-virus har hittats i ventilationsanläggningen på ett storsjukhus tolkas på sina håll som att spridningen är helt utom kontroll. Några dagar senare konstateras att det inte alls finns ett likhetstecken mellan virus i ventilationen och smittspridning. Sanningen är att ingen ännu vet hur luftburen smitta av covid-19 går till, eller vilka virusdoser som krävs för smitta på detta sätt.

En annan nyhet ena dagen är att munsköljning före tandbehandling eliminerar smittrisken via saliv. Nya uppgifter några dagar senare berättar att munsköljningen enbart obetydligt, eller inte alls, påverkar salivens innehåll av sars-cov-2-virus någon minut efter munsköljningen.

Inte alltid så lätt att omsätta dessa nyheter till verkligheten i vardagsklinik. Vi gör så gott vi kan med vår rapportering, men med stor ödmjukhet. Det är ett dynamiskt kunskapsläge. Mycket dynamiskt.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch