En behandling för alla?

Krönika 12 mar 2015
Dela artikeln

Är forskningsresultat överförbara på alla dina patienter med en viss diagnos, bara några få eller kanske ingen alls? Det brukar kallas extern validitet.

Till vilken grad har resultatet av undersökningen en bred giltighet?

Peter Rothwell arbetar vid universitetet i Oxford och diskuterar dessa svårigheter i tidskriften Lancet. Han hävdar sig ha bevis för att forskare inte sällan underlåter att ta hänsyn till extern validitet.

Om kliniska riktlinjer ska vara ett stöd i allmänpraxis måste vi veta under vilka omständigheter som resultaten togs fram.

Vi måste föra en diskussion kring vad som talar för eller emot att råden är allmängiltiga.

Hur ska en kliniker annars kunna bedöma om metoden är att rekommendera för den patient som sitter i behandlingsstolen?

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch