En helhet

Krönika 26 nov 2015
Dela artikeln

“Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten

Mot rymdens norrskenssky och markens snö …”

När jag sitter och skriver på dagens ledare, som mest kommer att handla om det förestående förbundsmötet, kommer jag osökt att tänka på Tennysons dikt Nyårsklockan.

Visserligen innebär alla förbundsmöten upptakten på ett nytt verksamhetsår, men det möte som äger rum vart tredje år har – genom att det även i vanliga fall innehåller beslut som val av förbundsstyrelse och fastställande av verksamhetsmål – en extra karaktär av att ringa ut det gamla och in det nya.

I år är det dags för ett sådant möte, då vi ska välja styrelse och fastställa verksamhetsmål för den kommande treårsperioden.

Vid mötet kommer förbundsstyrelsen också att presentera sitt förslag på nya stadgar och avrapportera det utredningsarbete som gjorts angående medlemskapet i förbundet: Ska vi vara medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund via riksföreningarna eller ska vi gå över till ett direkt medlemskap?

Förbundsstyrelsens slutsats är att det för närvarande inte finns förutsättningar för att ändra medlemsbegreppet. Riskerna att verksamheten lider skada är för stora.

När vi nu presenterar förslaget på nya stadgar är det utifrån förutsättningen att medlemskapet ligger kvar i riksföreningarna.

Och, handen på hjärtat, vilket är viktigast? Är det hur man blir medlem i Sveriges Tandläkarförbund eller att det finns ett tandläkarförbund som kan driva våra gemensamma frågor?

För mig är svaret uppenbart: Utan en gemensam plattform kommer vi ganska snart att splittras till små grupper som ingen behöver bry sig om.

Därför är det positivt att förbundsstyrelsen kunnat ställa sig enig bakom de uppdaterade stadgarna, som representanter för riksföreningarna gemensamt arbetat fram.

Till dem av er som läser igenom stadgepropositionen: glöm inte att läsa riksföreningarnas stadgar och verksamhetsplaner också, så ni ser hur det hela hänger ihop.

Vad är riksföreningens ändamål? Vad är Tandläkarförbundets? Det är tillsammans det blir en helhet.

Nåväl, allt är inte stadgar, i min värld är verksamhetsmålen lika viktiga, alltså det uppdrag förbundsmötet och dess ombud ger till mig som ordförande, styrelsen och kansliet. Det är så vi får riktlinjer som ska vara utgångspunkt för styrelsearbetet.

Då är det viktigt att målen är just mål och inte handlar om hur målen ska uppfyllas.

Det är styrelsens och kansliets uppgift att hitta vägarna och utifrån det ska styrelsen fastställa en handlingsplan som uppdateras löpande under verksamhetsperioden. Där får vi ett instrument för att styra hur vi utifrån resurser och aktuella frågor uppfyller målen på bästa sätt.

Det är alltså viktiga frågor som vi ska fatta beslut om på förbundsmötet, och jag uppmanar alla intresserade medlemmar att ta del av handlingarna som finns på förbundets hemsida, delta i mötena i riksföreningarna och tala med sina valda representanter. Det är detta samspel som är viktigt för en bra, demokratisk process.

Jag vill med detta hälsa alla ledamöterna välkomna till årets förbundsmöte, där jag ser fram emot konstruktiva samtal för att staka ut vägen för de närmaste åren.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch