En helt ny spelplan

Krönika 7 apr 2022
Dela artikeln

Just som vi började se ljuset i tunneln vad gäller den belastning, anpassning och omställning som pandemin inneburit, kommer den
– utifrån mitt perspektiv – förkastliga och nesliga konflikten i Ukraina med många utmaningar.

Vi borde egentligen börja förbereda oss för en återgång till normalitet, och fokusera på utvärdering och förbättringsarbete, men i en kontext där vi står inför ett riksdagsval i höst ser vi nu hur vår del av världen drabbas av nya prövningar. Vi kommer antagligen behöva hantera långt värre och mer långvariga konsekvenser och sår hos alla de individer som drabbas direkt, men även sådant som drabbat nationer, institutioner och det civilsamhälle som vi är en del av.

För ett par veckor sedan var jag inbjuden att lyssna på en paneldebatt på Sveriges läkarförbund. Temat för samtalet var ”Vårdens viktigaste valfrågor”. Det var ett intressant samtal där frågor om samverkan och helhet vad gäller vårdplatser och behov bollades mellan företrädare för de största partierna. När jag promenerade till tunnelbanan från minglet efteråt försökte jag analysera de samtal som jag lyssnat på. Ett stort flyktingmottagande, ökade anslag till försvaret, en satsning på att höja kvaliteten i äldreomsorgen och höjda priser på livsmedel och bränsle kommer att påverka de offentliga utgifterna under många år framöver. Socialstyrelsen har precis fått ett uppdrag att kartlägga behovet av vårdplatser. Hypotesen är att de är för få. Vad händer med tandvården på denna nya spelplan?

Att rusta upp äldreomsorgen, öka antalet vårdplatser, rusta upp försvaret och satsa på skolan är sådant som är tämligen okontroversiellt. Vem kan vara emot det? Men vad ska prioriteras bort? Hur valdebatten kommer att utveckla sig vet vi inte. Min förhoppning är dock att vi kommer att få ta del av trygga politikers visioner om samverkan och samarbete.

Mobilisering är dessvärre ett ord av vår tid. Det behövs en stor insats av oss som förbund för att motivera och förklara riskerna med att prioritera ner tandvården. Vi behöver tillsammans motivera kollegor och blivande kollegor, och argumentera för att vi deltar tillsammans i påverkansarbetet. Att du sitter med Tandläkartidningen i din hand och också läser ledaren ända till slutet är ett bra tecken på att du inser vikten av förbundets gemensamma arbete. Vem ska stå upp för våra patienter och argumentera för en hållbar situation för tandläkarna, om inte vi?

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch