En inspiratör har lämnat scenen

Krönika 14 mar 2013
Dela artikeln

Tandläkartidningens vetenskapliga redaktörer Björn Klinge och Thomas Jacobsen har denna gång skrivit en gemensam krönika.

Aristoteles menade att konsten att övertyga och påverka omgivningen grundar sig på tre retoriska grundstenar – ethos, pathos och logos.

Ethos är talarens personlighet och det förtroende som skapas, pathos är de känslor som väcks hos lyssnarna och logos är den sakkunskap som talaren visar.

Aristoteles tankar kan fortfarande anas i vårt samhälle, mycket tydligt hos en av den svenska odontologins största inspirationskällor, den nyligen avlidne Sverker Toreskog.

En sakkunnig, känsloväckande och förtroendeskapande personlighet har lämnat oss.

Vad var unikt med Sverker? Det är frestande att säga: allt.

Varför var han en inspiratör av gigantiska dimensioner?

Inte så lättfångat, men vi gör ett försök: först och främst professionalism – bästa möjliga behandlingar under rådande förutsättningar.

Eller kanske snarare: om man skapar de förutsättningar som krävs.

Humor, glädje, värme, energi – allt med stor smittorisk.

Begreppet omöjligt existerar inte. Mer eller mindre möjligt, men aldrig omöjligt.

En inspiratör är också en brygga mellan olika verksamheter. Det kan inte förnekas att akademi, forskning, klinisk spetsverksamhet och vardagens allmäntandvård inte alltid förenas i ljuvaste harmoni.

Sverker Toreskog strävade ständigt efter att stimulera till och uppnå denna förening och för att skapa gränsöverskridande samarbete och kommunikation.

Bilddokumentation och långtidsuppföljning var två hörnpelare i Sverkers kliniska verksamhet.

In i det sista arbetade han med en bilderbok i ett projekt med upp till 40 års uppföljning av utförda behandlingar.

Alla som lyssnat på Sverker vet att han alls inte avstod från att visa misslyckanden. Modet att dela med sig av motgångar är ett annat av hans många kännetecken.

Oändligt sorgligt förstås att förlora en ikon, en vän, en inspiratör. Men han har ju visat att också det till synes omöjliga visst är möjligt.

Låt oss hoppas att den inspiration han så generöst delade med oss alla kan leva vidare.

Vi har varit med om Sverker, låt oss bevara hans ethos, pathos och logos.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch