En kamratlig hjälp

Krönika 25 apr 2017
Dela artikeln

Du kan inte lyckas helt på egen hand. Det är svårt att hitta en rik och lycklig eremit.” Det här är ett citat av Jim Rohn, en amerikansk författare som under slutet av 1900-talet var flitigt anlitad som talare om personlig utveckling. Det är kanske lite väl förenklat att uttrycka sig på det här sättet, men som infallsvinkel för varför man ska vara medlem i en av våra riksföreningar, och därmed i Sveriges Tandläkarförbund, är det en bra inledning.

Medlemskapet innebär att du är med och bidrar till att Sveriges Tandläkarförbund kan vara en stark röst för tandläkarkåren. Det gör att vi har möjlighet att med hög trovärdighet driva de frågor som är viktiga för oss i vår vardag. Vi har en tidning, uppskattad av läsare och annonsörer, som är en värdefull kanal att sprida kunskap, och genom fortbildningsverksamhet bidrar vi till en hög kompetens hos den svenska tandläkarkåren genom hela yrkeslivet. Allt det här är viktiga delar. Detta har vi påpekat många gånger, och det är fortfarande viktigt och sant, men i dag vill jag belysa en annan del av medlemskapet – inte bara det du kan göra för din kår och ditt förbund utan vad förbundet och kåren kan göra för dig.

När vi lämnar lärosätena blickar vi ofta fram mot en lång yrkeskarriär. Ibland händer det dock saker som gör att tillvaron förändras, och inte givet till det bättre. Det är nu några av de viktigaste förmånerna vi har blir tydliga: Stiftelsen Sveriges Tandläkares Kamrathjälp och vårt nätverk av kollegastödjare.

Kamrathjälpen kan få väldigt stor betydelse för en individ. Det kan innebära allt möjligt, från investeringar i vardagen till hjälp att omskola sig. Om sjukdom eller andra förändringar i privatlivet leder till att den privata ekonomin bryter samman kan man också ansöka om stöd via Kamrathjälpen.

Kamrathjälpen startades under andra världskriget, när tandläkare kallades in i beredskap och de och deras familjer som en följd av detta hamnade i ekonomiska besvär. I det läget grep andra tandläkare in och bidrog med pengar för att klara situationen. Under åren har stiftelsens resurser byggts upp av donationer och arv från kårmedlemmar som velat hjälpa kolleger. Det här är en förmån som inte många andra yrkeskårer har och något vi med rätta ska vara stolta över.

En annan viktig förmån är det stöd som finns i form av vårt nätverk av kollegastödjare. Ibland kan man behöva en människa att prata med och det är inte givet att det finns någon i den vardagliga närmiljön. En kollegastödjare är en person som, förutom att vara empatisk och erfaren, också vet hur det är att vara tandläkare. Dessa kolleger är beredda att lyssna till det du behöver tala om och att fungera som bollplank. De är medmänniskor att vända sig till när du upplever att något tynger dig och påverkar ditt arbetsliv.

Allt detta är sådant som kan vara viktigt och göra skillnad när livet känns tungt. Det finns ett värde i att vara med i det nätverk som Sveriges Tandläkarförbund och de fyra riksföreningarna utgör och som sträcker sig bortom tandvårdslag och
föreskrifter.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch