En komplicerad framtidsfråga

Krönika 13 feb 2020
Dela artikeln

I din hand har du nu det andra numret av tre i den nordiska tema-serien som handlar om de allt tydligare sambanden mellan orala sjukdomar och allmän hälsa.

Det råkar vara så att jag just nu deltar i ett seminarium med en avslutningskurs för tandläkarutbildningen. Ämnet gäller en patient med metabola syndromet och särskilt kopplingen till parodontit. Det blir en summarisk genomgång av hur det kan finnas en samsjuklighet mellan fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, parodontit och gemensamma riskfaktorer.

Det går lite trögt så här i terminsstarten. Möjligen blir det ett crescendo när det går mot terminsslut. En öppen fråga kretsar kring vad som är tandvårdens roll och hur en samverkan med hälso- och sjukvården skulle kunna te sig framöver.

I ett försök att skapa lite intresse och engagemang i kursen tar jag upp en aktuell fråga från en Facebook-grupp, som rör just kopplingen mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Vi kikar gemensamt på lite olika inlägg.

Utan att vara expert på sociala medier kan jag konstatera att tonläget efter hand blir allt mer aggressivt. På Facebook, vill säga. Bland studenterna framförs synpunkter som kanske kan rubriceras som balanserat försiktiga.

Kanske drömmer jag om och hoppas lite för mycket när det gäller studenternas – våra blivande kollegers – intresse och engagemang för framtidens odontologi. I stället för ett crescendo kan det lätt bli dess motsats, ett diminuendo. Men en insiktsfull kommentar från en student gör att min optimism inför framtiden återvänder när han kommenterar: ”Detta är en komplicerad fråga.”

Det är många viktiga odontologiska framtidsfrågor som kräver mer än okunniga, starkt polariserade Facebook-inlägg. Mycket mer.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch