En röst blir ett ansikte

Krönika 30 nov 2017
Dela artikeln

Tre dagar ger många intryck och möten med kända och okända, planerade och spontana, ibland överraskande och helt oväntade. För oss på redaktionen innebär mötena att många telefonröster plötsligt får ansikten. Min bild av hur någon ser ut, efter att bara ha hört rösten, stämmer nästan aldrig!

I år var det fler internationella forskare än annars på programmet, en medveten satsning från riksstämmenämndens sida. Att fånga en publik är ju verkligen inte det lättaste, men många av dem visade sig vara utmärkta föreläsare som gjorde just det.

När vi samlade dem i samtal om framtiden – två programpunkter med rubriken Dental Summit – blev kunskapsöverföring och den odontologiska forskningens inriktning två tydliga framtidsfrågor. Svårigheten att få forskningsmedel för odontologisk forskning är ett bekymmer, svårigheten att omsätta forskningsresultat till ny kunskap hos tandläkarna ute i verkligheten och deras patienter en annan. Att konkurrera med dr Google kräver sin man/kvinna.

En sak stod klar: Framtidens tandläkare kommer att behöva tänka biologi snarare än teknik och material i allt högre grad. I takt med att odontologin närmar sig medicinen genom kopplingarna mellan oral och allmän sjukdom och hälsa behöver professionen kunna sin biologi, och inte minst sin orala mikrobiologi.

Antibiotikaresistens, till exempel, är en tickande bomb av apokalyptiska proportioner, där Sverige ligger långt före alla andra länder i strategiskt tänkande och åtgärder. Från den föreläsningen gick ingen oberörd. Nästa års nordiska vetenskapliga tema i Tandläkartidningen blir just antibiotika och jag lovar dig både unik och mycket intressant läsning.

På sidan 21 hittar du bilder och nyheter från årets riksstämma. I porträttintervjun har vår vetenskapsredaktör Björn Klinge träffat Mariano Sanz i Madrid, en stor internationell profil inom parodontologi- och implantatforskning, för ett samtal om livet som forskare och lärare och om hur karriärvägen kom att bli. Passion är ett ord som passar bra på senior Sanz.

I Sverige har vi många tandläkare från länder utanför EU och EES som inget hellre vill än börja jobba som tandläkare. Men väntan är lång och vägen krånglig. En väg är via ett kunskapsprov. På sidan 10 kan du läsa om höstens prov då KI:s hantering lämnade en hel del i övrigt att önska. Slarv, felrättning och oklara överklaganderegler ledde till att många deltagare felaktigt fick underkänt på sitt prov. Omrättning pågår i skrivande stund och diverse anmälningar lär vara på gång.

Som vanligt önskar jag dig en berikande läsning!

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln
Hilda Zollitsch
Hilda Zollitsch
Tandläkare och journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen sedan 2016. Det här är en personlig krönika. Åsikterna är mina och speglar inte nödvändigtvis Tandläkarförbundets ståndpunkter.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch