En skön känsla i magen

Krönika 22 jan 2015
Dela artikeln

Säll är den som har som rättesnöre, att man tänker efter före. Med de orden av Tage Danielsson känns det bra att börja en ledare som handlar om mina reflektioner efter årets förbundsmöte.

Att gå genom Stockholms gator till T-centralen var en promenad med en skön känsla i magen. Den atmosfär av samhörighet och samtalsvilja som präglade mötet bådar gott för framtiden. Kan vi arbeta vidare på det sättet har vi bra förutsättningar att samla oss för att utföra vår huvuduppgift, the greater good: att genom Tandläkarförbundet och dess olika delar arbeta för tandläkarna och professionens utveckling.

Dessutom, bara detta att tillsammans med kansliet och övriga i förbundsstyrelsen ha lyckats landa mötet med allt praktiskt och att vi också lyckats få, som jag upplevde det, en bra hantering av de frågor som skulle beslutas om: Budgeten godkändes, vi tog beslut om nya etiska riktlinjer och vi fattade beslut som möjliggör för Tandläkartidningen att utveckla sin utgivning.

Att vi valde att skjuta på beslut om det första steget, att revidera våra stadgar, känns också som ett klokt beslut. Det fanns mycken oro och det är bra att då skaffa tid för dialog och eftertanke för att återkomma med ett förslag där olika tankar hämtats upp.

I min värld kör man inte över andra och deras tankar i ett sådant läge utan man stannar upp, lyssnar och tar till sig. Det är bra om vi tar oss tid att se till att vara överens.

Bra var också att vi fick besked av förbundsmötet att propositionen ligger i linje med det uppdrag vi fått, att stärka förbundet, när vi arbetar med stadgar som ska ge bättre handlingsfrihet och tydliggöra sambandet med medlemsorganisationerna.

Det skapar arbetstrygghet 2015 för arbetsgruppen och förbundsstyrelsen.

Även om det blir ett år när arbetet med att revidera och modernisera stadgarna säkert kommer att ta mycket tid och energi får vi inte tappa fokus på det som ändå är det viktigaste i vårt arbete.

I skrivande stund handlar mycket av massmediernas aktiviteter om det väntade nyvalet och, ska jag medge; jag tror på arbetslinjen – i alla fall i Sveriges Tandläkarförbund. Jag är övertygad om att det viktigaste för att skapa ett starkt förbund är att vi som är aktiva inom förbundet och dess olika organ hela tiden kommer ihåg de gemensamma målen, att tillvarata och utveckla våra gemensamma intressen som tandläkare.

De insatser vi gör på olika sätt – allt ifrån att bygga upp länksamlingar, som antibiotikaportalen på vår hemsida, till kursnämndernas utbildningsinsatser och Tandläkare-Sällskapets arbete med riksstämman – bidrar till att ge tandläkarna de verktyg som behövs för att fortsätta utveckla munhälsan.

Forskning, efterutbildning, kunskapsstöd och patientsäkerhet – allt detta är viktiga uppgifter att arbeta vidare med 2015.

På det sättet skapar vi förutsättningar att leva upp till vår vision om Kunskap och Kvalitet i Världsklass.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch