En tid av frågor och oro

Krönika 2 apr 2020
Dela artikeln

Covid-19 är ett givet tema när jag skriver denna ledare någon vecka innan publicering.

Med den takt som allt kring pandemin sker, kan det jag nu ser och tänker vara historia när tidningen lämnar pressarna.

Ämnet är komplext och svårt av flera skäl, och sannolikheten för att kritik och synpunkter på hanteringen framförs är uppenbar. Finns det skäl att tona ner smittans effekter och betrakta den som ett influensalikt virus som de allra flesta av oss kommer att klara av? Eller kommer framtiden visa att mars månads åtgärder var alltför svaga?

Jag konstaterar dock att det finns en stor oro för såväl den egna hälsan som för utsatta patientgruppers. Likaså är samhällskonsekvenserna och framtiden för tandvården oviss ur ett flertal perspektiv. Signaler beskriver att branschen redan drabbats av en viss nedgång i efterfrågan. Andra rapporterar om svårigheter att efterleva rekommendationer i syfte att begränsa smitta, i ett läge då uppdaterade riktlinjer saknas för tandvården. Kontakter med myndigheter har tagits för att få klarhet och adekvat information.

Socialstyrelsens basala hygienrutiner från 2015 gäller tills annat meddelats. Utifrån bland annat dessa utvecklar vi vanor och beteenden av konsensuskaraktär om hur vårt patientarbete ska bedrivas för patienternas och vår egen säkerhets skull. När det oväntade inträffar och vi inte längre kan göra som vi brukar i alla avseenden, måste vi anpassa oss till de nya förutsättningarna.

Vårdgivare och arbetsgivare är nyckelaktörer. Det är ju framför allt de som är ansvariga för patienternas och personalens säkerhet. Vi kan dock inte bortse från att vi som tandläkare är utbildade för och också arbetar i miljöer som inrymmer smittorisker. I den meningen är det rimligt att vi i dessa lägen gör egna bedömningar om vi kan bedriva en säker tandvård trots omständigheterna.

Eftersom vi alla kommer att drabbas, såväl personligt som kollektivt, finns här anledning till utökad kontakt och stöd till varandra. Nu handlar det om acceptans och anpassning i en tid av osäkerhet där en annan sorts normalitet råder.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch